Geschiedenis van de school - 1

Beste bezoeker van onze site,

Deze rubriek heeft niet de bedoeling om een heemkundig tijdschrift te zijn, maar wel om u te laten kennis maken met de geschiedenis van onze school via foto's en wat korte beschrijvingen en weetjes.

Zo zagen de gebouwen van de afdeling Kerkplein er vroeger uit.
Wist u dat de Zusters van Liefde van Heule in 1875 startten met onderwijs op het Kerkplein ?Het schoolgebouw van de Groenestraat in het begin van vorige eeuw. Bemerk nog het tuintje voor de ingang.

"Sint Leo's school". De naam komt van de milde schenker van de gronden en de gebouwen in 1905 : senator Léon Van Ockerhout". Men besliste toen dat de school de naam zou dragen van de heilige patroon van de senator.

Broeder Ferdinand was in 1905 de eerste directeur van de school van de Broeders Xaverianen. De school werd officieel geopend op 2 oktober 1905, maar de eerste leerlingen kwamen pas aan op maandag 30 oktober 2005.


Nog wat verder terug in de tijd.

In 1846 brachten Adelaïde en Julie Vande Voorde het tot schooljuffrouwen en startten een schooltje in een schoollokaal en enkele bijgebouwen die stonden op de plaats waar nu de afdeling Kerkplein is. In het schooltje kon je volgende lessen volgen: catechismus, lezen, schrijven, wat rekenen en spellewerken of kantklossen ( in heel wat gezinnen probeerde men met kantklossen een frankske bij te verdienen).

In 1875, toen de Zusters van Liefde van Heule het schooltje overnamen werd er een klooster en ook enkele klaslokalen bijgebouwd. In 1879 werden de klaslokalen aan de kant van de Sint-Laurentiusstraat opgetrokken. In 1879 werd de meisjesschool ook opengesteld voor jongens, vandaar het uitbreiden van de school.

Waar de Sint-Leoschool nu staat was er rond 1800 enkel een rustige weide met een partij zaailand ernaast te zien. Rond 1840 liet Francis-Jacobus Hatse, notaris te Zedelgem en later ook burgemeester, er een riant herenhuis bouwen. Dit herenhuis was veruit het mooiste van Zedelgem en werd door de Zedelgemnaren "Hatses kasteel" genoemd. Dit gebouw werd later het kloostergebouw van de "frères".

Een zicht op de Zedelgems dorpskom rond de jaren 1800.

Hatses kasteel, links van het gemeentehuis.

In 1905 stelde senator Léon van Ockerhout, die eigenaar geworden was van Hatses kasteel en de bijhorende gebouwen en gronden, alles ter beschikking van de Broeders Xaverianen om er katholiek onderwijs voor jongens in ter richten en dit zonder huurprijs.


Senator Léon Van Ockerhout

Mevr. Marie-Thérèse Van Ockerhout