Goed om te weten

Beste ouders,

Met een welverdiende paasvakantie voor de deur, met paasmaandag als appendixje,  hierbij graag even uw attentie voor volgende aandachtspuntjes:

  • Schoolkrant Basis: Zoals eerder gemeld, verschijnt onze trimestriële schoolkrant Basis voortaan enkel nog digitaal op onze website www.vbzedelgem-dorp.be. Met een klik op ‘Basis’ via de homepage kan u er de laatste edities terug vinden. U kan er een pak mooie artikels en foto’s van de leerlingen en hun leerkrachten lezen en bekijken. Neem er vast en zeker even de tijd voor want wij bevelen u deze aanrader bijzonder aan. Alvast veel lees- en kijkplezier toegewenst!
Voor de gezinnen die thuis niet over het internet beschikken, willen we vriendelijk vragen om met de directie contact op te nemen.

  • Vernieuwde website: Zoals u in bovenstaand puntje kan lezen, is onze vernieuwde website sedert vorige week online. Hier en daar moet nog wat gesleuteld worden maar we beloven dit in de komende weken in orde te brengen. Dat belooft!

  • Luisjes: Zoals u via een speciale brief eerder deze week kon vernemen, willen wij met aandrang het luizenprobleem grondig aanpakken. Zowat elke school heeft met dit heikel probleem te maken. Regelmatige controles thuis en op school zijn o.i. een absolute must, willen we verdere luizenverspreiding tegengaan. Ook het zwembadbeheer van de Groene Meersen wil hieraan meewerken door niet toe te laten dat kinderen met luisjes deelnemen aan zwemsessies. Als school zijn we verplicht om deze maatregel strikt op te volgen.

  • Op tijd op school: Om de lessen, zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school, vlot te laten verlopen, willen we er graag nog even de aandacht op vestigen dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig zijn. Het voortdurend te laat aanwezig zijn kan een storend effect teweeg brengen tijdens de lesmomenten. In het belang van een prima welbevinden voor zowel de leerlingen als leerkrachten en ouders, daarom deze oproep. Dank voor uw medewerking!

  • Kledij naamtekenen: Wij raden aan om kledij van uw kind zoveel mogelijk te naamtekenen. Zo beperken we de omvang van onze ‘kleerwinkel’ van verloren voorwerpen en vermijden we eindeloze zoektochten naar jassen, mutsen, turnkledij,…

  • Doktersbriefjes: We willen er ook nog even de aandacht op vestigen dat een doktersbriefje wettelijk verplicht is bij afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor en de week na een vakantie, ongeacht of de dag(en) van afwezigheid onmiddellijk aansluit(en) bij deze vakantie. Een gewoon ziektebriefje is niet geldig.

We danken u van harte voor uw aandacht voor bovenstaande puntjes en voor het vertrouwen in onze dierbare school. We wensen aan alle leerlingen een heel fijne paasvakantie toe en aan iedereen een vrolijk en zalig paasfeest.

Een vriendelijke en toegenegen lentegroet,
Het schoolteam

Xavier Vandaele, directeur

BRAVE SCHOOL HET DORP

Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,Woensdag 26 maart 2014, het moment van dit schrijven. In de hoogste regionen is ons land, naast de befaamde twee Baraques in de Hoge Venen, Baraque Fraiture en Baraque Michel, voor één dag nog een Barack rijker, ook een hoge kop. Inderdaad. “Little, brave Belgium” haalt vandaag het wereldnieuws. Opperste paraatheid en buitengewone   veiligheidsvoorzieningen overspoelen vandaag onze contreien wegens de komst van de meest beveiligde man ter wereld, de  president van de Verenigde Staten, Barack Obama. De regio Wevelgem-Waregem en Zaventem-Brussel zijn onderworpen aan een nooit geziene staal van veiligheidsmaatregelen met kleerkasten van bewakingsagenten, attente scherpschutters en een gigantisch wagenpark van gepantserde voertuigen. Jammer dat vrouwlief, Michelle, haar presidentiële echtgenoot niet vervoegt bij het bezoek aan ons dierbaar koninkrijkje. Voor één keer konden we anders stellen dat ons land voor één dag twee Barack(que) Michel(lle)s telde.
In ieder geval zullen ze het in Zuid-West-Vlaanderen geweten hebben. Een konvooi van super beveiligde Cadillacs van de beroemde Mister President en zijn gevolg, echter zonder The Beast, zorgt ervoor dat ieder die langsheen het traject woont en niet op tijd zijn woning heeft verlaten, opgezadeld is met een onverwijld huisarrest. Ook de plaatselijke, schoolgaande jongeren moeten tijdig de veiligheidsperimeter verlaten hebben, willen ze op school geen problematische afwezigheid aan hun broek krijgen. Dit alles om de bekendste Amerikaan ter wereld van een veilige doortocht te verzekeren naar de enige Amerikaanse begraafplaats in ons kleine België, ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Groote Oorlog 1914-1918 sneuvelden immers 117.000 Amerikaanse soldaten over het hele internationale frontgebied, van wie er welgeteld 368 in vrede rusten op het soldatenkerkhof van Waregem. Tijdens dit bezoek eert de president de gesneuvelden met een krans voor hun “opoffering voor vrijheid, waardigheid en triomf van de menselijke ziel”. Tevens looft hij in zijn speech “the courage of brave, little Belgium
en vermeldt hij dat Flanders Fields hem altijd zal bijblijven.
Dankjewel, mijnheer de president. Wij schatten  uw opperste blijk van eerbied hoog in en waarderen uw respectvol oog voor dit somber fragment uit onze vaderlandse geschiedenis. Op nu naar de verdere protocol en met Air Force One terug naar het diplomatieke wereldtoneel…
De Engelse uitdrukking die mij het meest is bijgebleven uit de toespraak van Barack Obama is “courage of brave, little Belgium”. “Courage”, Moed. “Brave”, Dapper. “Little”, Klein. Met andere woorden ‘Klein maar Moedig en Dapper’. Ik kan het niet laten om een link te leggen. Naast ‘Met Hart en Ziel’ kunnen we misschien ook de leuze ‘Klein maar Dapper’  enigszins toe-eigenen aan onze school. Het is in ieder geval zo dat ik elke dag opnieuw vaststel dat ik in onze school mag genieten van een pak dappere meisjes en jongens, moedige juffen en meesters en andere collega’s vol courage. Tijdens goede en geweldige momenten is het niet moeilijk om je ‘draai’ te vinden. Maar bovenal  tijdens de mindere momenten is vooral veel moed en dapperheid nodig om de nodige boost te vinden om het tij te doen keren. Ik merk dat omzeggens alle leerlingen, in het laatste geval, telkens opnieuw de nodige impuls vinden, mede dankzij de vele steun van klasgenoten, collega’s en ouders. In onze school zijn de socio-emotionele waarden hierbij o zo belangrijk. De aandacht die hieraan wordt besteed, heeft in de VBS Het Dorp de hoogste prioriteit. Zelfs een bezoek van Barack Obama zou hiervoor moeten wijken.
Het genoegen en de fierheid om hiervan te mogen getuigen, geeft mij elke keer opnieuw een voldaan en warm gevoel. Bij een volgende passage aan ons land kan de president misschien Zedelgem een bezoekje brengen en onze school komen prijzen met de moedige Engelse woorden “The Courage of Brave School Het Dorp”. (Lees ‘Brave school’ in de aangehaalde uitspraak in het Engels want in het Nederlands krijgt dit een totaal andere betekenis… maar dat zijn we ook, hoor…)
Kortom! Om het op z’n Amerikaans te zeggen: “I’m proud to be a member of the courageous and brave school Het Dorp!”

In naam van ons moedig schoolteam wens ik aan al onze dappere meisjes en jongens een heel aangename paasvakantie en aan iedereen een zalig paasfeest toe.
En misschien tot binnenkort op het paasontbijt op paasmaandag 21 april.

Een vriendelijke en kriebelende lentegroet,
Xavier Vandaele
Directeu