HERFSTVAKANTIE

Vrijdag, 24 oktober 2014

Beste ouders,

Al dollend wordt in Zedelgemse onderwijsmiddens de maïsgroei beschouwd als een soort vakantiemeter.
Hierbij enige duiding.
Als de maïs in juni ongeveer op kniehoogte staat, betekent dit dat de grote vakantie stilaan begint te naderen. Wanneer de maïsplant geleidelijk aan haar maximumhoogte bereikt in de loop van augustus, is het tijd om ons klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar. Wanneer tenslotte de maïshakselaars en bijhorende tractors met aanhangwagens in het straatbeeld en op de akkers verschijnen, zoals dit de laatste weken het geval is, wil dat echter zeggen dat de herfstvakantie in aantocht is. En ondertussen is het zover.

De eerste twee maanden van het schooljaar 2014-2015 zitten er alweer op. Voorwaar een lange periode van ononderbroken activiteit binnen onze schoolgemeenschap, met uitzondering van de pedagogische werkdag. Het opsommen van alle voorbije school- en klasbezigheden, info- en openklasdagen, uitstappen en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten, zou ons te ver leiden. In elk geval is het een feit dat er op onze school, zoals naar gewoonte, niet werd stilgezeten. Dit geldt zowel voor onze kinderen als voor leerkrachten, opvang, secretariaat en poetsdienst. Een welverdiend en vermoedelijk deugddoend herfstverlof staat voor deur.

Ook na de herfstvakantie staat ons een druk programma te wachten. We houden u tijdig op de hoogte van alles wat komt. Onze schoolkalender, die je eveneens kan terugvinden op onze vernieuwde website, is hierbij een nuttig instrument om te raadplegen. Uiteraard  verwelkomen we alvast de nieuw instappende peutertjes met open armen in onze school.

Mag ik graag nog uw aandacht voor onderstaande puntjes.
-      Om de lessen zowel in de voormiddag als in de namiddag in alle rust en zonder storen te kunnen aanvatten, vragen wij met aandrang dat de leerlingen op tijd op school aanwezig zijn. Hierbij vragen we uitdrukkelijk dat de ouders of grootouders die eventueel hun kinderen naar school brengen, niet blijven “haperen” op de speelplaats, in de rijen, in de gangen of in de klassen. Dit omwille van de veiligheid bij het toezicht houden en de rust die noodzakelijk is voor een degelijk dagbegin. Door het houden aan deze afspraak draagt u een behoorlijk steen bij aan een verantwoorde start van de lessen. Om begrijpelijke redenen maken wij echter een uitzondering voor de peutertjes.
-      Zoals velen ondertussen al weten staken we onze website in een nieuw kleedje. We proberen in de mate van het mogelijke onze nieuwe website zoveel mogelijk up to date te houden met geselecteerde foto’s en bijhorende teksten.
-      Het trakteren op de verjaardag van uw kind verbieden wij niet. Vanzelfsprekend is dit tevens ook niet verplicht. Maar in geval u dit toch doet, vestigen wij graag de aandacht op “gezonde traktaten”. Dit kadert in het gezondheidsbeleid van onze school. Tevens blijkt de nieuwe aanpak van ons Tutti Fruttiproject met zowel fruit- als groenteaanbod een waar succes.
-      Voor de liefhebbers van quizzen willen we graag onze succesvollle quiz van het oudercomité in de kijker plaatsen. Om organisatorische redenen gaat de quiz “ ‘k Wist het 14” dit jaar door in de feestzaal van De Braambeier. Dit op vrijdag 5 december 2014. De uitnodigingen komen er binnenkort aan.

Verder wens ik aan alle kinderen, collega’s en ouders die ervan kunnen genieten een aangename herfstvakantie toe.

Een vriendelijke herfstgroet,
Xavier Vandaele, directeur