Week tegen pesten - Dikke Truiendag - Carnaval

Beste ouders,

Deze week, net voor de krokusvakantie, is er in onze school een heel druk programma. Hierbij willen wij graag wat toelichting geven.


  • Vandaag start op school “de week tegen pesten”. Onder het thema “Horen, zien en doen” kiezen we op school voor “Kleur tegen Pesten”. Ondanks het feit dat wij in onze school hieromtrent dagelijks kort op de bal spelen, willen we deze speciale week niet aan ons laten voorbij gaan om dit thema bij onze kinderen nog dieper te duiden en hen aan te sporen om erover te durven spreken. In onze school willen we er alles aan doen om pesten als “not done” te beschouwen.


  • Op vrijdagvoormiddag 13 februari neemt onze school deel aan de campagne Dikke Truiendag. Op Dikke Truiendag willen we met onze school aandacht besteden aan de klimaatverandering en aan duurzaam omspringen met energie. Het is de bedoeling dat we ons met de hele schoolbevolking op 13 februari wat dikker gaan induffelen met een extra truitje, dit onder het motto “Isoleer eerst je lichaam”. Op Dikke Truiendag zullen we de verwarming op beide vestigingen een uurtje vroeger afleggen. We voorzien enkele activiteiten om deze campagne in de kijker te plaatsen met o.a. ochtendopwarming en warme chocolademelk. Deze campagne richt zich vooral naar het onderwijs, maar dat belet natuurlijk niet, dat u ook thuis hieraan kan meewerken. Uiteraard passen we ons aan de weersomstandigheden van dat moment aan. We rekenen op uw hartverkwikkende steun van op het thuisfront.


  • Tenslotte op vrijdagnamiddag 13 februari sluiten we de periode voor de krokusvakantie af met een waanzinnig carnavalfeest. Bij Carnaval hoort ontegensprekelijk een dolle verkleedpartij. Daarom nodigen we alle leerlingen uit om hun geliefkoosd verkleedpak mee te brengen naar school om dan in de namiddag de remmen los te gooien en even flink uit de bol te gaan tijdens een minioptocht. We vermoeden dat u begrip toont om zeker geen confetti en/of serpentines met de kinderen mee te geven. Een carnavalfeest is pas compleet na een traktatie. Deze must willen we met veel plezier nakomen door de kinderen te trakteren op een heerlijke pannenkoek. We kijken er alvast naar uit.


Wij hopen u met deze berichtgeving van dienst te zijn en danken u alvast van harte voor uw welwillende medewerking.

Een hartverwarmende groet in deze koudere dagen,
Het schoolteam

Xavier Vandaele, directeur