Even mijmeren...


Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,

Wekelijks, om niet te zeggen dagelijks, verschijnen in de pers artikels, berichten, interviews, meningen en studies over onderwerpen van uiteenlopende aard die men rechtstreeks of onrechtstreeks kan koppelen aan ons onderwijs in Vlaanderen. Niet zelden wordt het onderwijs, dat tenslotte onze jongeren moet vormen, moet opleiden en hen moet voorbereiden op de toekomst, besprenkeld met een waas van negativisme en honende kritiek. Op vandaag zijn “herstructurering” en “hervorming” dé termen, waarmee van alle kanten, te pas en te onpas wordt gezwaaid. Terwijl er echter in ons huidig onderwijs een onvoorstelbaar veelvoud aan fantastische inspanningen wordt geleverd, krijgen onze mensen, door allerlei beklagende informatie die wordt verspreid via diverse kanalen, al te vaak een ontmoedigend gevoel van “doen wij het dan zo slecht?”. Een spervuur aan nieuwe visies en regelingen van ‘zo zou het moeten’, al dan niet gestaafd met wetenschappelijk onderzoek, wordt op ons afgevuurd. Maar is dit ook niet eigen aan de koorts die geleidelijk aan steeds maar stijgt  om op zondag 25 mei 2014 zijn hoogtepunt te bereiken?  Ik citeer hierbij graag Mieke Van Hecke, directeur-generaal van onze onderwijskoepel, die in het maandblad Forum van het VSKO verwees naar kabouter Lui: Soms word ik daar zoooo moe van!

Let wel, dierbare lezers. Met mijn eerder misnoegd klinkende inleiding, wil ik niet verkondigen dat ons schoolteam zich wil afsluiten van nieuwe ideeën en eigentijds onderwijs. Integendeel, mijn boodschap is er een van positieve ingesteldheid met een moedgevend oogmerk. Hierbij enige verduidelijking.
Onlangs las ik in een krant met aanzien een artikel met als titel “Vlaamse leerkrachten derde beste ter wereld”. Een andere krant blokletterde “Vlaamse leerkrachten bij de besten van de klas” en in het Ketnetjournaal ‘Karrewiet’ had men het over “De Vlaamse juffen en meesters zijn de derde beste leerkrachten ter wereld”. Met andere woorden, onze leerkrachten doen het blijkbaar dan toch niet zo slecht. En voor wat het schoolteam van onze Vrije Basisschool Het Dorp betreft…? Dit gegeven  
wist ik al vooraleer deze studie werd gemaakt en voordat deze koppen krant, radio en tv haalden. Wat mij betreft, zou ik zelfs simpelweg durven stellen dat onze juffen en meesters gewoon behoren tot de allerbeste ter wereld. En onze perskanalen…? Ik neem graag wat gas terug. Die zijn blijkbaar toch niet zo slecht aangezien ze dit positief verhaal ook in de inkt willen zetten. Meer van dat, zou ik zeggen! 

Het eerste trimester van het schooljaar 2013-2014 zit erop. Enkele korte indrukken van de bedrijvige, voorbije vier maanden in onze school.
Na een stralende grote vakantie en de eerbiedige  uitwuif van priester Joris Weyts op zondag 1 september, kwamen we tijdens de eerste weken van september al vlug in het ritme van de normale gang van zaken. De grote opkomst tijdens de infoavonden getuigde van een bijzonder sterke interesse van onze ouders.
Op de dag van de sportclub en de dag van de jeugdbeweging stelden we vast dat een groot aantal van onze meisjes en jongens een buitengewoon enthousiasme naar buiten draagt voor hún vereniging.


De nieuwe leerlingenraad op de afdeling Groenestraat werd geïnstalleerd. De vertegenwoordigers van de verschillende klassen laten niets aan het toeval over en stellen alles in het werk om van hun geliefde school een boeiend en aangenaam onderdak te maken. Dit bevestigt de buitengewone mentaliteit die eigen is aan de leerlingen van onze school.
Tijdens de vele leeruitstappen met de verschillende klassen, onder andere tijdens de week van het bos, zagen wij de bomen door het bos duidelijk wel. Dit is te wijten aan de sublieme  voorbereiding die mijn collega’s van het schoolteam steeds opnieuw besteden aan al die fraaie, buitenschoolse activiteiten.
De naschoolse sportactiviteiten op woensdag-namiddag onder leiding van Juf Ellen en Meester Peter behoren ondertussen tot de edelste geleding van onze school.
Onze deelname aan de solidariteitsactie ‘Haiyan 21-21’ voor hulp aan de Filipijnen ten gevolge van de gebeurtenissen aldaar, was een minzaam moment. Ik mocht vaststellen dat de stoerste onder onze meisjes en jongens eveneens een teder hart in zich dragen.
Over het Sinterklaasfeest kan ik alleen maar zeggen dat het dé hoogdag is en blijft voor onze kinderen, althans zéker voor onze jongste pagaddertjes. Niettegenstaande het vele werk en de vele verplichtingen dezer dagen, koos de Sint ervoor om, precies op zijn verjaardag ‘6 december’, ónze school te bezoeken.  Dankjewel Sinterklaas voor de prachtige klasgeschenken die we van je kregen.

Op het moment van dit schrijven kijken we met z’n allen uit naar de tweejaarlijkse kerstmarkt die ongetwijfeld een voltreffer wordt. ‘Ongetwijfeld’ durf ik zeggen want ook het barslechte weer tijdens de editie van 2011 liet ons niet uit ons lood slaan, vandaar. Let wel! Voor de uitgave van dit jaar duim ik voor een brede, open en mooie sterrenhemel. In ieder geval kan ik voor het vele werk en de schitterende resultaten van mijn collega’s en onze kinderen de juiste woorden niet vinden. Alleen de beoordeling “hoogste onderscheiding” is hier op zijn plaats. Hierbij tevens een welgemeende dank aan de vele oud-collega’s en externe medewerkers voor het toesteken van een helpende hand.
Zonder grote woorden, maar niet op zijn minst met volle hoogachting, wens ik ook nog het uiterst geslaagde Breughelfestijn en de geanimeerde  quizavond “ ‘k Wist het 13” van het oudercomité in de kijker te plaatsen. Een hartelijke dank aan quizmaster, Peter De Soete, en een dikke proficiat aan de winnaars, Family Boys and Girl.

Van deze gelegenheid wil ik, in naam van het hele schoolteam, alle kinderen van onze school en alle betrokkenen, hierbij onze oudervereniging van harte bedanken voor het vervangen van de verouderde computers in onze computerklas met niet minder dan 24 nieuwe PC’s.
Daarom mijn oproep. Als het oudercomité aanklopt, open dan zonder aarzelen uw deur. Ons oudercomité is Top!

Teerbeminde lezers,
Niet alleen ons oudercomité is top. Heel onze schoolfamilie is top! Het is me een waar genoegen om er deel van uit te mogen maken. En dit wil ik graag zo behouden. Ik hoop van u hetzelfde.
Ik wens aan al mijn schoolfamilieleden en allen die u dierbaar zijn een vredige kerst toe, een aangenaam oudejaar en een ongemeen grandioos 2014!

Een genegen groet,

Xavier Vandaele
Directeur
The time to relax is when you don't have time for it.