Mooi nieuws voor onze school: Toetreding tot Sint-Rembertgroep Torhout

Zedelgem, 30 juni 2015Aan de ouders van alle kinderen van de basisschool ’t Dorp en de Leeuw in Zedelgem


Beste ouders

Met de start van een welverdiende grote vakantie willen we u toch nog op de hoogte brengen van een wijziging in het schoolbestuur die ingaat op 1 september 2016. Wellicht zal je dit ook nog via andere kanalen vernemen (of vernam je het al). We vinden het echter belangrijk om jullie ook persoonlijk op de hoogte te brengen.
De Zedelgemse basisscholen van Het Dorp en De Leeuw treden toe tot de scholengroep Sint-Rembert  vanaf 1 september 2016, die vanaf dan 10 basisscholen telt (naast 10 secundaire scholen, internaat, kinderopvang en CLB). Deze beslissing is genomen na opbouwende en transparante vergaderingen met informatie-uitwisseling die tijdens het schooljaar 2014-2015 op bestuursniveau zijn gevoerd.
Het schooljaar 2015-2016 zal gebruikt worden om de instap van de basisscholen van het Dorp en De Leeuw in de scholengroep Sint-Rembert goed voor te bereiden. Daarbij gaan we uit van het principe dat wat dichtbij de kinderen kan gebeuren, ook best gebeurt in de scholen zelf. Andere, overkoepelende taken, worden op het niveau van de scholengroep opgenomen.
Voor u als ouder en voor uw kind(eren) zal er weinig veranderen.  Ook voor de scholengroep Sint-Rembert blijft de lokale verankering van de Zedelgemse basisscholen een belangrijk aandachtspunt.  De beide scholen blijven bestaan en de directeurs blijven het aanspreekpunt. Ze nemen de dagelijkse leiding van de school verder in handen.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u gerust bij de schooldirecties terecht.
We wensen u een fijne zomer(vakantie) en zien elkaar vol vertrouwen terug op 1 september 2015.

   Trees Kempinck                                               Carlos Raedt

Voorzitter Schoolbestuur Zedelgem                    Voorzitter Sint-Rembert 

Einde 2014-2015 - Vooruitblik naar 2015-2016

Achtbare ouders,                                                         Zedelgem, 19 juni 2015


Weldra, op dinsdag 30 juni, zetten we heel ingenomen een punt achter het schooljaar 2014-2015. Als we momenteel even mijmeren over de voorbije drie trimesters, stellen we vast dat dit schooljaar alweer kan worden beoordeeld met minimaal ****. Een 5de ster verdienen we nog wel tijdens de laatste dagen zodat we met dit toetje kunnen terugblikken op een topschooljaar.
 Om u tijdig te informeren omtrent de schoolorganisatie voor het schooljaar 2015-2016 wil ik u hierbij graag de schoolorganisatie met klassenindeling toelichten.

Voor het organiseren van de klassen zijn scholen wettelijk afhankelijk van het aantal lestijden op basis van de telling van 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Met de beschikbare lestijden willen we alvast te allen tijde overbevolking binnen de klasgroepen vermijden en tevens maximale kwaliteit aanbieden aan onze leerlingen.
Zo menen wij, na grondig overleg met het schoolteam en de Raad van Bestuur, een weloverwogen en verantwoorde organisatie te kunnen voorleggen. Voor het schooljaar 2015-2016 zal de klassenindeling er als volgt uitzien:

KLEUTERAFDELING: 7 klasgroepen
* 2 klasgroepen peuters/jongste kleuters (hierbij rekening houdend met
aangroei in de loop van het schooljaar)               
* 1 klasgroep met oudste eerste kleuters
* 2 klasgroepen 2de kleuter
* 2 klasgroepen 3de kleuter

Er is ook ruimte voor kleuterzorg en voor elke klasgroep zijn 2 lestijden bewegingsopvoeding voorzien


LAGERE AFDELING: 11 klasgroepen
- Afdeling Sint-Laurentiusstraat:
         * 2 X 1ste leerjaar
         * 2 X 2de leerjaar
- Afdeling Groenestraat:
         * 2 X 3de leerjaar                  * 2 X 5de leerjaar
         * 2 X 4de leerjaar                  * 1 X 6de leerjaar

Er is eveneens ruimte voor zorg en bewegingsopvoeding voor elke klasgroep

Wij geven er de voorkeur aan om u tijdig en nog vóór de grote vakantie op de hoogte te brengen in welk klas en bij welke klastitularis(sen) uw dochter of zoon volgend schooljaar zal vertoeven. Volgende week wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Zo willen wij heel graag een transparante communicatie met u, als ouders, verzekeren. De keuze die wij voor uw kind maakten, is gebaseerd op grondig en deskundig overleg binnen het team volgens weloverwogen criteria. We rekenen hierbij eveneens op een wederzijds vertrouwen. Alvast van harte dank hiervoor!

Ten einde een zo goed mogelijke afronding van het schooljaar 2014-2015 te verzekeren, hierbij nog volgende mededelingen:

-      vrijdag 26 juni: de leerlingen van het lager krijgen het eindrapport mee naar huis.
-      maandag 29 juni: mogelijkheid tot vrijblijvend oudercontact in het klaslokaal van uw zoon of dochter tussen 16u00 en 18u00 (met CLB vanaf 13u00). Deze service bieden we u aan voor het geval u mogelijk nog dringende zaken wenst te bespreken met de klastitularis.

-      dinsdag 30 juni: de school eindigt om 11u45. De opvang is nog open tot 13u00.  In de namiddag is er dus geen school (ook geen maaltijd) meer en kunnen onze kinderen genieten van een welverdiende grote vakantie. De landelijke kinderopvang Stekelbees is open vanaf 13u00.

-      De school blijft ook na de laatste schooldag nog enige tijd open. Meer bepaald kan u terecht bij het secretariaat of de directie in de afdeling Groenestraat van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli tussen 9u00 en 12u00. 
SCHOOLJAAR 2015-2016: te onthouden

School terug open:
-      Woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus: van 9u00 tot 12u00.
-      Vanaf maandag 24 augustus: zowel tijdens de voor- als tijdens de namiddag.
Aarzel niet om een afspraak te maken. Neem dan best telefonisch contact met ons op!Enkele data om te noteren:

OPENDEURDAG op VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2015 van 16u00 tot 18u00.

Facultatieve verlofdagen:
§  maandag 2 mei 2016
§  maandag 30 mei 2016
Pedagogische werkdagen voor het team (geen school voor de lln):
§  vrijdag 9 oktober 2015
§  woensdag 20 januari 2016

 Het oudercomité
-      BATJES: Wij vragen graag ook nog aandacht voor het Batjesweekend van 15 en 16 augustus waarop het oudercomité een en ander organiseert in de school, afdeling Groenestraat. Spring gerust eens binnen voor een babbel en geniet van de activiteiten in ons Pop-Up Sfeercafé.
-      FINANCIELE BIJDRAGE OUDERS:  Het oudercomité dankt u van harte voor de massale vrijblijvende financiële bijdrages die u in de loop van het schooljaar stortte. De opbrengst zal besteed worden aan degelijke speeltoestellen op de speelplaats.
-      KLUSJESDAG: zaterdag 26 september. Wie zich geroepen voelt, houdt deze datum alvast best vrij. De uitnodigingen volgen begin september. 

Ik wil in naam van het schoolteam graag iedereen nu al hartelijk bedanken voor dit bijzonder  schooljaar.  Wij danken alle kinderen en hun ouders voor het vertrouwen en wensen iedereen een aangenaam einde schooljaar en een rustgevende vakantie toe. Laat de zomervakantie maar komen! Iedereen heeft het verdiend!

Een vriendelijke en innemende junigroet,
Het schoolteam
Xavier Vandaele, Directeur