Geen vijgen na Pasen


Beste ouders,

Met een absoluut verdiende paasvakantie voor de deur hierbij graag even uw aandacht voor onderstaande puntjes tijdens het 3de trimester:

  • Warme maaltijden: In onze school krijgt u de uitstekende servicemogelijkheid om per dag al dan niet een warme maaltijd voor uw zoon of dochter te bestellen. We kregen echter de mededeling van de traiteurdienst, die de warme maaltijden levert in onze school, dat we dagelijks na 9u00 geen extra warme maaltijden meer kunnen bijbestellen. Bijgevolg hierbij mijn verzoek om, in het geval van te laat komen op school, graag boterhammen te voorzien als middagmaal voor uw kapoen. Wil hier graag mee rekening houden. 
  • Zwemmen 2de en 3de graad: In het kader van verkeersopvoeding en besparing binnen de maximumfactuur zal de verplaatsing naar en van het zwembad in de Groene Meersen na de paasvakantie (in principe de warmere maanden) per fiets gebeuren. Dit geldt enkel voor het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. Wij vragen daarom aan de leerlingen om op de zwemdag hun fiets in goede staat mee te brengen naar school. Uiteraard dringen we erop aan dat de fluojasjes gedragen worden door de leerlingen. Een fietshelm verhoogt vanzelfsprekend ook de veiligheid.  
  • Luisjes: We willen met aandrang elk mogelijk luizenprobleem grondig aanpakken. Zowat elke school heeft met dit heikel probleem te maken. Regelmatige controles thuis en op school zijn o.i. een absolute must, willen we luizenverspreiding tegengaan. Ook het zwembadbeheer van de Groene Meersen wil hieraan meewerken door niet toe te laten dat kinderen met luisjes deelnemen aan zwemsessies. Als school zijn we verplicht om deze maatregel strikt op te volgen.
  • Op tijd op school: Om de lessen, zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school, vlot te laten verlopen, willen we er graag nog even de aandacht op vestigen dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig is. Het voortdurend te laat aanwezig zijn kan een storend effect teweeg brengen tijdens de lesmomenten. In het belang van een prima welbevinden voor zowel de leerlingen als leerkrachten en ouders, daarom deze oproep. Dank voor uw medewerking!
  • Kledij naamtekenen: Wij raden aan om kledij van uw kind zoveel mogelijk te naamtekenen. Zo beperken we de omvang van onze ‘dressingroom’ van verloren kledij en vermijden we eindeloze zoektochten naar jassen, mutsen, turnkledij,…
  • Gratis fietszoektocht: Het oudercomité organiseert op zondagnamiddag 26 april een boeiende, gratis fietszoektocht voor het hele gezin. Iedereen op post!
·           Schoolfeest en Côte à l’os-festijn: Stip met klem zondag 31 mei aan voor ons tweejaarlijks schoolfeest met muziek en dans van de kinderen, voorafgegaan door een heerlijk eetfestijn met als absolute primeur “Côte à l’os à volonté”. De uitnodigingen volgen nog.


We danken u van harte voor uw aandacht voor bovenstaande puntjes en voor het vertrouwen in onze dierbare school. We wensen aan alle leerlingen een heel aangename paasvakantie toe en aan iedereen een vrolijk en zalig paasfeest.

Een vriendelijke en warme lentegroet,
Het schoolteam

Xavier Vandaele, directeur