OUDERCONTACT

Omtrent de ontwikkeling, de vordering en het welbevinden van de kind(eren) worden alle ouders van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend individueel onderhoud met de klastitularis(sen), de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, de leerkracht bewegingsopvoeding, de begeleider van het CLB en/of de directie op volgende data:

voor ouders van kinderen uit de 1ste, 2de en 3de kleuterklas:
- eerste kleuter: dinsdag 30 maart 2010
- tweede kleuter : dinsdag 23 en donderdag 25 maart
- derde kleuter : dinsdag 30 maart en donderdag 1 april 2010, dinsdag 22 en donderdag 24 juni 2010
voor ouders van kinderen uit het eerste tot en met het vijfde leerjaar: woensdag 31 maart 2010
I.v.m. de studiekeuze voor de leerlingen van het 6de leerjaar is er oudercontact op maandag 29 maart 2010.