Vrolijke kerstdagen en beste wensen voor 2016


Einde 1ste trimester - kalender 2de trimester


Beste ouders,

Do you remember?
Weet je nog?

Dinsdagmorgen 01-09-2015, 8u30 a.m., 17°C.
Airport Zedelgem-City.
Heel wat minder turbulentie dan de dagen voordien.
Boarding Passes gecontroleerd.
Nog enkele Last Minutes ingecheckt.
De piloten en stewardessen op post.
Alle passagiers welgezind aanwezig.
Fasten Your Seatbelts!
Vlucht 2015-2016, klaar om op te stijgen…

WE VLOGEN ERIN voor een lange vlucht van 10 boeiende maanden… uiteraard met nu en dan eens een tussenstop…
Welnu, na een vlucht van drie en een halve maand met een herfsttussenlanding van een weekje, zijn we toe aan onze eerste lange tussenstop, nl. die van kerst en nieuwjaar. De propellers van vliegtuig ‘VBS DORP-SL03-GS29’ worden heel even stilgelegd zodat de kerosinetanks opnieuw kunnen worden bijgevuld. De vurige crew en de enthousiaste passagiers stappen even uit om dan op 4 januari 2016 terug op te stijgen en zo het nieuwe jaar in te vliegen. 2016, Here we come! En tevens maken we ons op voor nog zes boeiende maanden tijdens vlucht 2015-2016… Onderaan op de kalender van het tweede trimester vind je enkele belangrijke data om te noteren in je agenda.

Naast heel wat fascinerende klas-, school- en naschoolse bedrijvigheid, konden we tijdens de voorbije maanden september-december volop genieten van heel wat geslaagde activiteiten en evenementen. Denk maar aan de succesvolle  klusdag (“Dankjewel, oudercomité”), de pasta-avond, het grootouderfeest, Sinterklaas op school, Quiz ‘k Wist het 15 en uiteraard met als “kerst” op de taart, onze Kerstmarkt. Voor de verandering kregen we weer al eens tegenwerking van de weergoden. Maar niks weerhield ons ervan om dit tweejaarlijks kerstevenement te mixen tot een smaakvolle cocktail van gezelligheid, creativiteit en stijl. Dank aan iedereen voor de bijzonder talrijke, hartelijke responsen. Er past eenvoudigweg maar één formulering voor onze kinderen en mijn collega’s: KLASSE. Dit typeert de eigenheid van onze geliefde Vrije Basisschool Het Dorp. En daar mogen we fier op zijn!

In naam van alle meisjes en jongens van onze school en alle collega’s van het schoolteam wens ik voor u en allen die u dierbaar zijn een heel aangenaam verlof, vredevolle kerstdagen en het allerbeste voor 2016!

Vriendelijke kerst- en nieuwjaarsgroet,
Xavier Vandaele
Directeur


SCHOOLKALENDER VBS HET DORP 2015-2016, 2de trimester

Januari 2016
1 jan: Nieuwjaar
4 jan: Start 2de timester – instap nieuwe peuters
5 jan: Start Damiaanactie 3de tot 6de leerjaar
6 jan: Driekoningen
7 jan: 6de leerjaar, MEGA-project
8 jan: Opendeur nieuwe peuters van 15u30 tot 17u00
13 jan: 3de graad, naschoolse sport
14 jan: 3de graad, theater
15 jan: Naschoolse sport, Ijsschaatsen 2de en 3de graad
19 jan: Infoavond ouders 6de leerjaar, overstap naar secundair onderwijs
20 jan: Pedagogische werkdag scholengemeenschap De Basis – vrije dag voor de leerlingen
22 jan: Filmavond
26-29 jan: 6de leerjaar, Ardennenklassen
27 jan: Oudercontact 1ste graad
28 jan: Gedichtendag
29 jan: Opendeur nieuwe peuters van 15u30 tot 17u00
31 jan: Lichtmisviering in de kerk in samenwerking met 3de leerjaar


Februari 2016
1 feb: WEEK TEGEN PESTEN
1 feb: Teldag – instap nieuwe peuters
2 feb: Schoolviering Maria Lichtmis
2 feb: 5de leerjaar, Grootouderfeest
3 feb: Naschoolse sport, zwemnamiddag 2de graad
5 feb: Carnaval op school
8-12 feb: Krokusvakantie
10 feb: Aswoensdag – Begin van de Vasten - vastenviering in de kerk
15 feb: Instap nieuwe peuters
15 feb: Dikke Truiendag
16 feb: 5de leerjaar, Algemeen consult – Medisch onderzoek
16 feb: ouders 1ste leerjaar, infoavond eerste communie
24 feb: Naschoolse sport, netbal 3de graad
29 feb: Week van de vrijwilliger


Maart 2016
1 maa: Complimentendag
5 maa: Bib, opening jeugdboekenweek
7 maa: Start jeugdboekenweek
7 maa: 5de leerjaar, bib – auteur Nancy Mostrey
8 maa: 1ste leerjaar B, bezoek boerderij
9 maa: Naschoolse sport, trefbal 2de graad
10 maa: 1ste graad, theater
10 maa: 4de leerjaar, bib – illustrator Kristof Devos
11 maa: Opendeur nieuwe peuters van 15u30 tot 17u00
21 maa: 6de leerjaar, adviesbespreking met ouders
22 maa: Schoolviering Vasten
22 maa: 1ste leerjaar A, bezoek boerderij
22 maa: Oudercontact kleuter
23 maa: Oudercontact lager
24 maa: Oudercontact 2de en 3de kleuter met CLB
24 maa: Witte Donderdag
25 maa: Goede Vrijdag
26 maa: Stille Zaterdag
27 maa: Pasen
28 maa: Paasmaandag – start paasvakantie – paasontbijt


April 2016
11 apr: Start 3de trimester – instap nieuwe peuters                         (data 3de trimester volgen later)


Leerlingenraad 2015-2016In de afdeling Groenestraat, waar het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gehuisvest zijn, werd op vrijdag 16 oktober de nieuwe leerlingenraad voor het schooljaar 2015-2016 geïnstalleerd. 
Van elke klas bestaat de vertegenwoordiging uit een meisje en een jongen.
Veel succes toegewenst vanwege de directeur!

Voorzitter: Lotte Traen (6de leerjaar)
Secretaris: Semih Dumlupinar (6de leerjaar)

Leden:
Derde leerjaar A: Lisa Verhaeghe en Niels Hoste
Derde leerjaar B: Louise Bouvry en Giani Buffel
Vierde leerjaar A: Anna Vanbrabant en Dylen Deketelaere
Vierde leerjaar B: Ziete Bekaert en Lowiek Misseeuw
Vijfde leerjaar A: Cayley Helsmoortel en Baud Lauryssen
Vijfde leerjaar B: Louise Van Haverbeke en Gilles Vanquathem1 september 2015Beste ouders,

         Al enkele dagen behoort de Zedelgemse, grote schoolvakantie van 2015 tot de 110-jarige  geschiedenis van onze school. Klaar nu, voor vlucht 2015-2016.
Airport Zedelgem-City op te stijgen… en erin te vliegen.

Met een enthousiaste crew van goed uitgeruste stewardessen en piloten, met volle kerosinetanks en met laaiend enthousiaste passagiers draaien de propellers ondertussen stilaan op volle toeren voor een veel belovende vlucht van 10 dolle maanden… uiteraard met af en toe een tussenstop.

Flight 2015-2016, Keep Calm and Let’s Fly!

Bij de start van dit schooljaar graag uw aandacht voor onderstaande praktische zaken:

* Schoolbrochure met schoolreglement

Wil graag het document ‘ter kennisname van het schoolreglement’ voor akkoord ondertekenen en terugbezorgen via de klastitularis.
De schoolbrochure is ook terug te vinden op de website van de school. 


* Schoolkalender

Onze nieuwe schoolkalender is alweer een pareltje om U tegen te zeggen. De schoolkalenders worden volgende week bezorgd via de gezinsoudsten.
Een bijzonder welgemeende dank aan fotograaf Kurt Vansteelant, drukkerij Captains of Printing en de vele sponsors. Dankzij hen kunnen we u deze wondermooie kalender gratis aanbieden.


* Gezonde aanbevelingen in het kader van ons gezondheidsbeleid

·    Dagelijks melk of fruitsap (vrijblijvend): intekening voor verbruik op maandelijkse basis
·   Tutti Frutti (vrijblijvend): elke week een stuk fruit op woensdag gedurende 30 schoolweken (start eerste week van oktober). Ook fruitdag op vrijdag: leerlingen brengen zelf een stuk fruit mee van thuis.
· Verjaardagstraktatie: laat de kinderen creatief en gezond trakteren op hun verjaardag.  Bijgevolg raden we hierbij snoeptraktaties stellig af! 


* Veiligheid ten top

·  Veiligheidsjasjes: Met aandrang vragen we dat de leerlingen een veiligheidsjasje dragen om naar school te komen; ook leerlingen die te voet of met de auto naar school worden gebracht. De veiligheidsjasjes worden eveneens aangetrokken bij elke verplaatsing met de klas buiten de school.
·   Schoolpoort Groenestraat: open om 8u00 in de voormiddag en om 12u45 in de namiddag. We dringen er op aan dat de kinderen niet vroeger aanwezig zijn. De gemachtigde opzichter heeft voor 100 % de belangrijke taak om de kinderen veilig de straat over te loodsen en kan bijgevolg niet de taak op zich nemen om toezicht te houden nabij de schoolpoort.


* Preventie: Strijd tegen luisjes

We hanteren volgende principes:
-      Allen samen het probleem aanpakken
-      Niet talmen, onmiddellijk handelen
-      Regelmatig thuis controleren
-      Regelmatig gerichte controles op school (alvast na vakanties)
-      Kriebelmama’s of –papa’s gezocht
-      Op aanraden van de sportdienst van de gemeente worden leerlingen met luisjes of neetjes niet toegelaten in het zwembad, dit als preventieve maatregel 


* Zwemmen

·         3de kleuterzwemmen: dank aan het oudercomité
-      Grote troef in onze school
-      Eerste 5 beurten te betalen via de maandelijkse schoolrekening
-      De overige beurten bekostigd door tussenkomst oudercomité
·         6de leerjaar: gratis
  Dank aan het gemeentebestuur voor de billijke kostprijs


* Aan- en afwezigheden

·         Afwezigheden leerplichtige leerlingen (let wel: wettelijk)
-      Ziektebriefje van de school (agenda) geldig tot maximum 3 opeenvolgende kalender dagen
-      Ziekte op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag geldt als ziekte voor 4 kalender dagen (hier is dus een doktersattest vereist)
-      Maximum 4 ziektebriefjes per schooljaar
-      Doktersbriefje vereist vanaf 4de dag afwezig
·         Wees op tijd op school!


* Eten op school over de middag

·         Naamtekenen brooddozen: Met aandrang graag vermelding van de naam van uw dochter of zoon op hun brooddoos. Zeker de kleuters.


* Opvang

·         Voor- en naschoolse opvang:  
-      Altijd op afdeling Kerkplein
-      ’s Morgens vanaf 7u00; ’s avonds tot 18u00
-      Studie voor lagere afdeling tot 17u00
-      Leerlingen van de Groenestraat worden ’s morgens en ’s avonds begeleid van en naar de opvang
-      Op woensdagmiddag worden de leerlingen om 13u00 begeleid van de schoolopvang naar de buitenschoolse kinderopvang ‘Stekelbees’.
·         Landelijke (buitenschoolse) Kinderopvang ‘Stekelbees’
-      Groenestraat 27
-      Open tijdens schoolvrije dagen en vakanties
-      Info:      tel: 070 24 60 41 


* Bruikbaar materiaal door ouders geleverd aan de school

Sommige ouders zijn altijd bereid om allerhande bruikbaar materiaal voor klasactiviteiten te schenken aan de school, waarvoor hartelijke dank. Denk maar aan doosjes, potjes, flesjes, tweedehands speelgoed,... Hierbij echter de dringende vraag om steeds de klastitularis of de directie in te lichten vooraleer het materiaal afgezet wordt op school en niet ongevraagd het materiaal in een of ander lokaal te plaatsen.


* Postdag

·         Vrijdag (uitzonderlijk op andere dagen)
·         Schoolpost op geel papier


* Parkeerstrook bus Sint-Laurentiusstraat

De parkeerstrook voor de bus in de afdeling Sint-Laurentiusstraat moet tijdens de zwemweek altijd op woensdagmorgen vrij blijven zodat de leerlingen onmiddellijk na het belteken veilig op de bus kunnen stappen. We rekenen op uw begrip.


Data 1ste trimester om te onthouden

·         Klusdag m.m.v. oudercomité: zaterdag 26 september
·         Eetfestijn oudercomité: zaterdag 17 oktober
·         Kerstmarkt op school: vrijdag 11 december 


Om uw planning goed te kunnen bijhouden, vindt u op deze ommezijde enkele data tijdens het eerste trimester. Door eventuele omstandigheden kan deze kalender in de loop van het trimester nog worden aangepast of aangevuld. Daarvan wordt u dan tijdig op de hoogte gebracht. Op de website van de school www.vbzedelgem-dorp.be zal binnenkort ook de volledige kalender van het schooljaar en andere informatie terug te vinden zijn. Onze prachtige schoolkalender biedt ruimte om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen. Aarzel niet om u voor al uw vragen te allen tijde te richten tot de leerkrachten, het secretariaat of de directie.


Wij kijken uit naar een uitmuntende vliegreis. We hebben alle vertrouwen in een buitengewone samenwerking met u en uw kinderen, die wij zonder uitzondering beschouwen als eersteklas passagiers.
Aan allen een geweldige vlucht 2015-2016 toegewenst!

Een vriendelijke en wervelende septembergroet,
Het schoolteam VBS Het Dorp
Xavier Vandaele, directeur

SCHOOLKALENDER VBS HET DORP 2015-2016, 1ste trimester

September 2015
1 sep: Eerste schooldag, Instap nieuwe peuters
2 sep: Infoavond 2de leerjaar
3 sep: Infoavond 1ste kleuter C
4 sep: Schoolviering - begin schooljaar
7 sep: Infoavond 2de kleuter
8 sep: Infoavond 1ste leerjaar
9 sep: Infoavond 3de leerjaar
10 sep: Infoavond 4de leerjaar
11 sep: Opendeur nieuwe peuters
14 sep: Week van de sportclub
14 sep: Fietscontrole lagere afdeling, uitgevoerd door politie Het Houtsche
14 sep: Verkeerspark 6de leerjaar
14 sep: Infoavond 3de kleuter
15 sep: start LVS lager begin schooljaar
17 sep: Cultuurdag gemeente 3de en 4de leerjaar
18 sep: Dag van de sportclub
19-20 sep: Missiefeest
21 sep: start testjes 3de kleuter
23 sep: Scholenveldloop Torhout
24 sep: Oudercomité
26 sep: Klusdag m.m.v. oudercomité, alle hulp welkom

Oktober 2015
5 okt: Dag van de leraar, Werelddierendag, saved by the bell
6 okt: Paddenstoelentocht Beisbroek 5de leerjaar
8 okt: Gericht Medisch Consult 1ste leerjaar (op school)
9 okt: Pedagogische werkdag schoolteam, vrije dag voor leerlingen
12 okt: Week van het bos
12 okt: Dag van de kinderverzorgster
13 okt: Gericht Medisch Consult 1ste leerjaar (op school)
15 okt: Dag van de witte stok
17 okt: Eetfestijn oudercomité
20 okt: Schoolviering – Missio
21 okt: Schoolraad
23 okt: Dag van de jeugdbeweging
26 okt: Open klasweek kleuterafdelling
27 okt: Algemeen Medisch Consult 5de leerjaar (CLB, Torhout)
31 okt: Start herfstvakantie

November 2015
1 nov: Allerheiligen
2 nov: Allerzielen
9 nov: Instap nieuwe peuters
11 nov: Wapenstilstand, vrije dag
13 nov: Project ‘Achter de muur’ 5de leerjaar
13 nov: Opendeur nieuwe peuters
15 nov: Feest van de dynastie
17 nov: Grootouderfeest kleuterafdeling
17 nov: Gericht Medisch Consult 3de leerjaar (op school)
20 nov: Dag van de Rechten van het Kind

December 2015
3 dec: Internationale dag voor mensen met een beperking
4 dec: Sinterklaas op school
4 dec: Quiz ‘k Wist het 15
6 dec: Verjaardag van Sinterklaas
7 dec: Toetsenweek lagere afdeling
11 dec: Kerstmarkt
16 dec: Oudercontact lagere afdeli
18 dec: Schoolviering Advent-Kerst
19 dec: Start kerstvakantie
25 dec: Kerstmis
Mooi nieuws voor onze school: Toetreding tot Sint-Rembertgroep Torhout

Zedelgem, 30 juni 2015Aan de ouders van alle kinderen van de basisschool ’t Dorp en de Leeuw in Zedelgem


Beste ouders

Met de start van een welverdiende grote vakantie willen we u toch nog op de hoogte brengen van een wijziging in het schoolbestuur die ingaat op 1 september 2016. Wellicht zal je dit ook nog via andere kanalen vernemen (of vernam je het al). We vinden het echter belangrijk om jullie ook persoonlijk op de hoogte te brengen.
De Zedelgemse basisscholen van Het Dorp en De Leeuw treden toe tot de scholengroep Sint-Rembert  vanaf 1 september 2016, die vanaf dan 10 basisscholen telt (naast 10 secundaire scholen, internaat, kinderopvang en CLB). Deze beslissing is genomen na opbouwende en transparante vergaderingen met informatie-uitwisseling die tijdens het schooljaar 2014-2015 op bestuursniveau zijn gevoerd.
Het schooljaar 2015-2016 zal gebruikt worden om de instap van de basisscholen van het Dorp en De Leeuw in de scholengroep Sint-Rembert goed voor te bereiden. Daarbij gaan we uit van het principe dat wat dichtbij de kinderen kan gebeuren, ook best gebeurt in de scholen zelf. Andere, overkoepelende taken, worden op het niveau van de scholengroep opgenomen.
Voor u als ouder en voor uw kind(eren) zal er weinig veranderen.  Ook voor de scholengroep Sint-Rembert blijft de lokale verankering van de Zedelgemse basisscholen een belangrijk aandachtspunt.  De beide scholen blijven bestaan en de directeurs blijven het aanspreekpunt. Ze nemen de dagelijkse leiding van de school verder in handen.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u gerust bij de schooldirecties terecht.
We wensen u een fijne zomer(vakantie) en zien elkaar vol vertrouwen terug op 1 september 2015.

   Trees Kempinck                                               Carlos Raedt

Voorzitter Schoolbestuur Zedelgem                    Voorzitter Sint-Rembert 

Einde 2014-2015 - Vooruitblik naar 2015-2016

Achtbare ouders,                                                         Zedelgem, 19 juni 2015


Weldra, op dinsdag 30 juni, zetten we heel ingenomen een punt achter het schooljaar 2014-2015. Als we momenteel even mijmeren over de voorbije drie trimesters, stellen we vast dat dit schooljaar alweer kan worden beoordeeld met minimaal ****. Een 5de ster verdienen we nog wel tijdens de laatste dagen zodat we met dit toetje kunnen terugblikken op een topschooljaar.
 Om u tijdig te informeren omtrent de schoolorganisatie voor het schooljaar 2015-2016 wil ik u hierbij graag de schoolorganisatie met klassenindeling toelichten.

Voor het organiseren van de klassen zijn scholen wettelijk afhankelijk van het aantal lestijden op basis van de telling van 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Met de beschikbare lestijden willen we alvast te allen tijde overbevolking binnen de klasgroepen vermijden en tevens maximale kwaliteit aanbieden aan onze leerlingen.
Zo menen wij, na grondig overleg met het schoolteam en de Raad van Bestuur, een weloverwogen en verantwoorde organisatie te kunnen voorleggen. Voor het schooljaar 2015-2016 zal de klassenindeling er als volgt uitzien:

KLEUTERAFDELING: 7 klasgroepen
* 2 klasgroepen peuters/jongste kleuters (hierbij rekening houdend met
aangroei in de loop van het schooljaar)               
* 1 klasgroep met oudste eerste kleuters
* 2 klasgroepen 2de kleuter
* 2 klasgroepen 3de kleuter

Er is ook ruimte voor kleuterzorg en voor elke klasgroep zijn 2 lestijden bewegingsopvoeding voorzien


LAGERE AFDELING: 11 klasgroepen
- Afdeling Sint-Laurentiusstraat:
         * 2 X 1ste leerjaar
         * 2 X 2de leerjaar
- Afdeling Groenestraat:
         * 2 X 3de leerjaar                  * 2 X 5de leerjaar
         * 2 X 4de leerjaar                  * 1 X 6de leerjaar

Er is eveneens ruimte voor zorg en bewegingsopvoeding voor elke klasgroep

Wij geven er de voorkeur aan om u tijdig en nog vóór de grote vakantie op de hoogte te brengen in welk klas en bij welke klastitularis(sen) uw dochter of zoon volgend schooljaar zal vertoeven. Volgende week wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Zo willen wij heel graag een transparante communicatie met u, als ouders, verzekeren. De keuze die wij voor uw kind maakten, is gebaseerd op grondig en deskundig overleg binnen het team volgens weloverwogen criteria. We rekenen hierbij eveneens op een wederzijds vertrouwen. Alvast van harte dank hiervoor!

Ten einde een zo goed mogelijke afronding van het schooljaar 2014-2015 te verzekeren, hierbij nog volgende mededelingen:

-      vrijdag 26 juni: de leerlingen van het lager krijgen het eindrapport mee naar huis.
-      maandag 29 juni: mogelijkheid tot vrijblijvend oudercontact in het klaslokaal van uw zoon of dochter tussen 16u00 en 18u00 (met CLB vanaf 13u00). Deze service bieden we u aan voor het geval u mogelijk nog dringende zaken wenst te bespreken met de klastitularis.

-      dinsdag 30 juni: de school eindigt om 11u45. De opvang is nog open tot 13u00.  In de namiddag is er dus geen school (ook geen maaltijd) meer en kunnen onze kinderen genieten van een welverdiende grote vakantie. De landelijke kinderopvang Stekelbees is open vanaf 13u00.

-      De school blijft ook na de laatste schooldag nog enige tijd open. Meer bepaald kan u terecht bij het secretariaat of de directie in de afdeling Groenestraat van woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli tussen 9u00 en 12u00. 
SCHOOLJAAR 2015-2016: te onthouden

School terug open:
-      Woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 21 augustus: van 9u00 tot 12u00.
-      Vanaf maandag 24 augustus: zowel tijdens de voor- als tijdens de namiddag.
Aarzel niet om een afspraak te maken. Neem dan best telefonisch contact met ons op!Enkele data om te noteren:

OPENDEURDAG op VRIJDAG 28 AUGUSTUS 2015 van 16u00 tot 18u00.

Facultatieve verlofdagen:
§  maandag 2 mei 2016
§  maandag 30 mei 2016
Pedagogische werkdagen voor het team (geen school voor de lln):
§  vrijdag 9 oktober 2015
§  woensdag 20 januari 2016

 Het oudercomité
-      BATJES: Wij vragen graag ook nog aandacht voor het Batjesweekend van 15 en 16 augustus waarop het oudercomité een en ander organiseert in de school, afdeling Groenestraat. Spring gerust eens binnen voor een babbel en geniet van de activiteiten in ons Pop-Up Sfeercafé.
-      FINANCIELE BIJDRAGE OUDERS:  Het oudercomité dankt u van harte voor de massale vrijblijvende financiële bijdrages die u in de loop van het schooljaar stortte. De opbrengst zal besteed worden aan degelijke speeltoestellen op de speelplaats.
-      KLUSJESDAG: zaterdag 26 september. Wie zich geroepen voelt, houdt deze datum alvast best vrij. De uitnodigingen volgen begin september. 

Ik wil in naam van het schoolteam graag iedereen nu al hartelijk bedanken voor dit bijzonder  schooljaar.  Wij danken alle kinderen en hun ouders voor het vertrouwen en wensen iedereen een aangenaam einde schooljaar en een rustgevende vakantie toe. Laat de zomervakantie maar komen! Iedereen heeft het verdiend!

Een vriendelijke en innemende junigroet,
Het schoolteam
Xavier Vandaele, Directeur