Even mijmeren...


Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,

Wekelijks, om niet te zeggen dagelijks, verschijnen in de pers artikels, berichten, interviews, meningen en studies over onderwerpen van uiteenlopende aard die men rechtstreeks of onrechtstreeks kan koppelen aan ons onderwijs in Vlaanderen. Niet zelden wordt het onderwijs, dat tenslotte onze jongeren moet vormen, moet opleiden en hen moet voorbereiden op de toekomst, besprenkeld met een waas van negativisme en honende kritiek. Op vandaag zijn “herstructurering” en “hervorming” dé termen, waarmee van alle kanten, te pas en te onpas wordt gezwaaid. Terwijl er echter in ons huidig onderwijs een onvoorstelbaar veelvoud aan fantastische inspanningen wordt geleverd, krijgen onze mensen, door allerlei beklagende informatie die wordt verspreid via diverse kanalen, al te vaak een ontmoedigend gevoel van “doen wij het dan zo slecht?”. Een spervuur aan nieuwe visies en regelingen van ‘zo zou het moeten’, al dan niet gestaafd met wetenschappelijk onderzoek, wordt op ons afgevuurd. Maar is dit ook niet eigen aan de koorts die geleidelijk aan steeds maar stijgt  om op zondag 25 mei 2014 zijn hoogtepunt te bereiken?  Ik citeer hierbij graag Mieke Van Hecke, directeur-generaal van onze onderwijskoepel, die in het maandblad Forum van het VSKO verwees naar kabouter Lui: Soms word ik daar zoooo moe van!

Let wel, dierbare lezers. Met mijn eerder misnoegd klinkende inleiding, wil ik niet verkondigen dat ons schoolteam zich wil afsluiten van nieuwe ideeën en eigentijds onderwijs. Integendeel, mijn boodschap is er een van positieve ingesteldheid met een moedgevend oogmerk. Hierbij enige verduidelijking.
Onlangs las ik in een krant met aanzien een artikel met als titel “Vlaamse leerkrachten derde beste ter wereld”. Een andere krant blokletterde “Vlaamse leerkrachten bij de besten van de klas” en in het Ketnetjournaal ‘Karrewiet’ had men het over “De Vlaamse juffen en meesters zijn de derde beste leerkrachten ter wereld”. Met andere woorden, onze leerkrachten doen het blijkbaar dan toch niet zo slecht. En voor wat het schoolteam van onze Vrije Basisschool Het Dorp betreft…? Dit gegeven  
wist ik al vooraleer deze studie werd gemaakt en voordat deze koppen krant, radio en tv haalden. Wat mij betreft, zou ik zelfs simpelweg durven stellen dat onze juffen en meesters gewoon behoren tot de allerbeste ter wereld. En onze perskanalen…? Ik neem graag wat gas terug. Die zijn blijkbaar toch niet zo slecht aangezien ze dit positief verhaal ook in de inkt willen zetten. Meer van dat, zou ik zeggen! 

Het eerste trimester van het schooljaar 2013-2014 zit erop. Enkele korte indrukken van de bedrijvige, voorbije vier maanden in onze school.
Na een stralende grote vakantie en de eerbiedige  uitwuif van priester Joris Weyts op zondag 1 september, kwamen we tijdens de eerste weken van september al vlug in het ritme van de normale gang van zaken. De grote opkomst tijdens de infoavonden getuigde van een bijzonder sterke interesse van onze ouders.
Op de dag van de sportclub en de dag van de jeugdbeweging stelden we vast dat een groot aantal van onze meisjes en jongens een buitengewoon enthousiasme naar buiten draagt voor hún vereniging.


De nieuwe leerlingenraad op de afdeling Groenestraat werd geïnstalleerd. De vertegenwoordigers van de verschillende klassen laten niets aan het toeval over en stellen alles in het werk om van hun geliefde school een boeiend en aangenaam onderdak te maken. Dit bevestigt de buitengewone mentaliteit die eigen is aan de leerlingen van onze school.
Tijdens de vele leeruitstappen met de verschillende klassen, onder andere tijdens de week van het bos, zagen wij de bomen door het bos duidelijk wel. Dit is te wijten aan de sublieme  voorbereiding die mijn collega’s van het schoolteam steeds opnieuw besteden aan al die fraaie, buitenschoolse activiteiten.
De naschoolse sportactiviteiten op woensdag-namiddag onder leiding van Juf Ellen en Meester Peter behoren ondertussen tot de edelste geleding van onze school.
Onze deelname aan de solidariteitsactie ‘Haiyan 21-21’ voor hulp aan de Filipijnen ten gevolge van de gebeurtenissen aldaar, was een minzaam moment. Ik mocht vaststellen dat de stoerste onder onze meisjes en jongens eveneens een teder hart in zich dragen.
Over het Sinterklaasfeest kan ik alleen maar zeggen dat het dé hoogdag is en blijft voor onze kinderen, althans zéker voor onze jongste pagaddertjes. Niettegenstaande het vele werk en de vele verplichtingen dezer dagen, koos de Sint ervoor om, precies op zijn verjaardag ‘6 december’, ónze school te bezoeken.  Dankjewel Sinterklaas voor de prachtige klasgeschenken die we van je kregen.

Op het moment van dit schrijven kijken we met z’n allen uit naar de tweejaarlijkse kerstmarkt die ongetwijfeld een voltreffer wordt. ‘Ongetwijfeld’ durf ik zeggen want ook het barslechte weer tijdens de editie van 2011 liet ons niet uit ons lood slaan, vandaar. Let wel! Voor de uitgave van dit jaar duim ik voor een brede, open en mooie sterrenhemel. In ieder geval kan ik voor het vele werk en de schitterende resultaten van mijn collega’s en onze kinderen de juiste woorden niet vinden. Alleen de beoordeling “hoogste onderscheiding” is hier op zijn plaats. Hierbij tevens een welgemeende dank aan de vele oud-collega’s en externe medewerkers voor het toesteken van een helpende hand.
Zonder grote woorden, maar niet op zijn minst met volle hoogachting, wens ik ook nog het uiterst geslaagde Breughelfestijn en de geanimeerde  quizavond “ ‘k Wist het 13” van het oudercomité in de kijker te plaatsen. Een hartelijke dank aan quizmaster, Peter De Soete, en een dikke proficiat aan de winnaars, Family Boys and Girl.

Van deze gelegenheid wil ik, in naam van het hele schoolteam, alle kinderen van onze school en alle betrokkenen, hierbij onze oudervereniging van harte bedanken voor het vervangen van de verouderde computers in onze computerklas met niet minder dan 24 nieuwe PC’s.
Daarom mijn oproep. Als het oudercomité aanklopt, open dan zonder aarzelen uw deur. Ons oudercomité is Top!

Teerbeminde lezers,
Niet alleen ons oudercomité is top. Heel onze schoolfamilie is top! Het is me een waar genoegen om er deel van uit te mogen maken. En dit wil ik graag zo behouden. Ik hoop van u hetzelfde.
Ik wens aan al mijn schoolfamilieleden en allen die u dierbaar zijn een vredige kerst toe, een aangenaam oudejaar en een ongemeen grandioos 2014!

Een genegen groet,

Xavier Vandaele
Directeur
The time to relax is when you don't have time for it.

Samen over de finish van 2012-2013


 
Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,

Eind juni 2013 mag ik stellen dat de tien maanden durende tocht van het voorbije schooljaar 2012-2013, ondanks de bizarre bokkensprongen van de Romeinse weergod Jupiter en zijn metgezellen, zonder veel horten en stoten tot een goed einde is afgerond. Na een aaneenschakeling van verhelderende ritten doorheen de verschillende leergebieden, waardevolle trips op diverse culturele domeinen en openbarende ontdekkingstochten langs socio-emotionele terreinen, ben ik vereerd te kunnen melden dat  een quasi voltallig peloton de eindmeet heeft behaald. Afgezien van enkele meisjes en jongens die, samen met ons van start gingen op 1 september 2012, maar die omwille van spijtige maar begrijpbare redenen uit de race moesten stappen tijdens het voorbije schooljaar, stellen we vast dat omzeggens alle deelnemers de aankomstlijn van 30 juni mochten overschrijden, elk volgens eigen tempo, godsvrucht en vermogen. Het is voor mij een bijzondere eer om met deze kleurrijke karavaan met een divers deelnemersveld van jong en oud, van ploegleiders en racers, van supporters en toeschouwers, aangevuld met enkele nieuwe gezichtjes die in de loop van de reis onze troepen kwamen versterken, den arriveé te hebben bereikt. Met z’n allen verdienen we met de hoogste onderscheiding de trofee van volharding, dapperheid en samenhorigheid. Iedere deelnemer afzonderlijk verdient daarenboven nog de eremedaille van inzet, toewijding en vriendschap. Vanuit mijn hart en mijn ziel wil ik aan iedereen mijn welgemeende felicitaties toedragen. Kortom! Een dikke proficiat!

Het cliché ‘het derde trimester, kort maar hevig’ was dit schooljaar niet anders dan anders. Na een uitermate geslaagd en heerlijk paasontbijt tijdens de paasvakantie, met om en bij de 400 lekkerbekken, gingen we halfweg april op pad voor een pak drukke derde trimesterweken. Naast  het gebruikelijk lessenaanbod, met tal van projecten en doelgerichte activiteiten en met de nodige zorg daaromtrent, waren de maanden mei en juni gevoed met enkele schoolhoogdagen voor alle meisjes en jongens van zowel de kleuter- als de lagere afdeling.

Schoolreizen en openluchtklassen behoren ondertussen al een hele tijd tot het rijk gevuld erfgoed  van onze 21ste-eeuwse schoolwerking. Voor de deskundige organisatie van een dagje uitwijken naar De Wonderlamp, De Jungle, Het Boudewijnpark, De Sierk, Plopsaland,  Bellewaarde,… schrokken mijn collega’s van het schoolteam niet terug. Daarnaast hadden de voorbereiding en de uitvoering van degelijke sportdagen en meerdaagse extra-murosactiviteiten eveneens heel wat omhanden. Voor wat betreft laatstgenoemde waren de plattelandsklassen voor het 2de leerjaar in Beauvoorde en de zeeklassen voor het 4de leerjaar in Koksijde rijk gevulde voltreffers van formaat. Uiteraard was ‘le moment suprême’  van dit schooljaar het tweejaarlijkse schoolfeest met alles erop en eraan. Een heerlijk beenhamfestijn met bijna 500 smulpapen, gevolgd door een buitengewoon dansspektakel gebracht door onze kinderen en een Vlaamse Kermis met speciale  kleuteranimatie als toetje, waren top! En ja! Niet te geloven. We hadden ‘chance’. De reis rond de wereld kon doorgaan onder een blauwe hemel met een stralende zon. Tussen alle weermiserie van de laatste tijd door, kregen we voor deze gelegenheid van Jupiter en co een waar VIP- arrangement.

Het was voor mij eens te meer een hele eer om dit schooljaar te mogen genieten van een uitstekende en warme samenwerking met alle dierbare kinderen en alle geweldige collega’s van het schoolteam. Dankjewel!

In naam van alle kinderen en het schoolteam ook een buitengewone dank aan drie volbloeden van formaat die gedurende vele jaren ten dienste stonden van onze school. Juf Christine, Juf Bernadette en Juf Rika verdienen het om, na lange jaren van trouwe inzet en enthousiasme, het wat kalmer aan te doen en te genieten van hun  pensioen. Dames, hoed af voor jullie!

Graag wens ik ook nog een bijzonder woord van dank te betuigen aan onze verschillende partners voor de gedegen ondersteuning tijdens het schooljaar 2012-2013. Net zoals de voorbije werkjaren kon het team alweer rekenen op een krachtige samenwerking met de Raad van Bestuur, de schoolraad, het CLB met de verschillende externe zorgpartners, de parochiale gemeenschap, de plaatselijke sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, de pedagogische begeleidingsdienst, het gemeentebestuur en, last but not least, onze bloeiende oudervereniging met haar talrijke helpende handen. In naam van alle kinderen en het schoolteam van onze geliefde Vrije Basisschool Het Dorp, een welgemeende en oprechte dank!

Een speciaal woord van dank echter ook voor priester Joris die, na een hele tijd van verdienstelijke inzet voor onze parochie en onze school, besloten heeft om het wat rustiger aan te doen… voor zover dit zal lukken, hem kennende… Aan onze dierbare priester Joris, het allerbeste toegewenst en geniet van een welverdiende rust. Het ga je goed!

Neem het me evenwel niet kwalijk dat ik hierbij al een sprongetje waag naar het volgend schooljaar. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle kinderen, samen met hun ouders, uit te nodigen voor de opendeurdag op vrijdag 30 augustus, van 16u00 tot 18u00, als inleider van het schooljaar 2013-2014.

Aan onze juffrouwen en jongeheren uit het zesde leerjaar, die wij op 28 juni uitzwaaien, wens ik alle geluk en een heel succesvolle schoolloopbaan toe. Met plezier zullen we hen de komende jaren welkom heten als zij eens een goeiendagske komen zeggen en ons laten weten hoe het met hen gaat. Meisjes en jongens van het zesde, wees fier op jullie school, de Vrije Basisschool Het Dorp. Jullie zijn er klaar voor.

Verder rest mij nog om aan alle kinderen en collega’s een welverdiende en ontspannende grote vakantietijd toe te wensen en aan alle ouders een deugddoend verlof. Dat Jupiter ons wederom goed  gezind mag zijn.

Tot op vrijdag, 30 augustus!

Een vriendelijke en warme vakantiegroet,

Xavier Vandaele, directeur