Toedienen van medicatie op school


Beste ouders,

Soms gebeurt het dat u, als ouder, vraagt aan de juf of de meester om medicatie toe te dienen aan de kinderen op school. Op uitdrukkelijk advies van de arbeidsgeneesheer van de school en de arbeidsverzekering, zijn leerkrachten niet bevoegd om medicatie toe te dienen aan uw kind(eren), zonder advies of voorschrift van de huisdokter of de specialist. Enkel op uw verzoek, ondersteund door een doktersvoorschrift met de naam van het medisch product, de dosis en de tijdsduur, wordt het toegelaten dat leerkrachten de betreffende medicatie toedienen.

Hierbij verzoek ik u tevens vriendelijk, maar toch met enige aandrang, om kinderen met koorts niet naar school te sturen, dit in het belang van de gezondheid van uw kind(eren), de andere kinderen van de klas en de klastitularis.

Met vriendelijke groet,
Xavier Vandaele, directeur

Medeleven Slachtoffertjes Busongeval ZwitserlandIn naam van ons schoolteam wil ik aan alle ouders, broertjes, zusjes, familieleden, klasgenootjes, vriendjes en andere aanverwanten van de slachtoffertjes ons bijzonder en oprecht, christelijk medeleven betuigen. Woorden schieten tekort voor deze internationale, collectieve shock. Wij delen mee in ieders verdriet.