Samen over de finish van 2012-2013


 
Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,

Eind juni 2013 mag ik stellen dat de tien maanden durende tocht van het voorbije schooljaar 2012-2013, ondanks de bizarre bokkensprongen van de Romeinse weergod Jupiter en zijn metgezellen, zonder veel horten en stoten tot een goed einde is afgerond. Na een aaneenschakeling van verhelderende ritten doorheen de verschillende leergebieden, waardevolle trips op diverse culturele domeinen en openbarende ontdekkingstochten langs socio-emotionele terreinen, ben ik vereerd te kunnen melden dat  een quasi voltallig peloton de eindmeet heeft behaald. Afgezien van enkele meisjes en jongens die, samen met ons van start gingen op 1 september 2012, maar die omwille van spijtige maar begrijpbare redenen uit de race moesten stappen tijdens het voorbije schooljaar, stellen we vast dat omzeggens alle deelnemers de aankomstlijn van 30 juni mochten overschrijden, elk volgens eigen tempo, godsvrucht en vermogen. Het is voor mij een bijzondere eer om met deze kleurrijke karavaan met een divers deelnemersveld van jong en oud, van ploegleiders en racers, van supporters en toeschouwers, aangevuld met enkele nieuwe gezichtjes die in de loop van de reis onze troepen kwamen versterken, den arriveé te hebben bereikt. Met z’n allen verdienen we met de hoogste onderscheiding de trofee van volharding, dapperheid en samenhorigheid. Iedere deelnemer afzonderlijk verdient daarenboven nog de eremedaille van inzet, toewijding en vriendschap. Vanuit mijn hart en mijn ziel wil ik aan iedereen mijn welgemeende felicitaties toedragen. Kortom! Een dikke proficiat!

Het cliché ‘het derde trimester, kort maar hevig’ was dit schooljaar niet anders dan anders. Na een uitermate geslaagd en heerlijk paasontbijt tijdens de paasvakantie, met om en bij de 400 lekkerbekken, gingen we halfweg april op pad voor een pak drukke derde trimesterweken. Naast  het gebruikelijk lessenaanbod, met tal van projecten en doelgerichte activiteiten en met de nodige zorg daaromtrent, waren de maanden mei en juni gevoed met enkele schoolhoogdagen voor alle meisjes en jongens van zowel de kleuter- als de lagere afdeling.

Schoolreizen en openluchtklassen behoren ondertussen al een hele tijd tot het rijk gevuld erfgoed  van onze 21ste-eeuwse schoolwerking. Voor de deskundige organisatie van een dagje uitwijken naar De Wonderlamp, De Jungle, Het Boudewijnpark, De Sierk, Plopsaland,  Bellewaarde,… schrokken mijn collega’s van het schoolteam niet terug. Daarnaast hadden de voorbereiding en de uitvoering van degelijke sportdagen en meerdaagse extra-murosactiviteiten eveneens heel wat omhanden. Voor wat betreft laatstgenoemde waren de plattelandsklassen voor het 2de leerjaar in Beauvoorde en de zeeklassen voor het 4de leerjaar in Koksijde rijk gevulde voltreffers van formaat. Uiteraard was ‘le moment suprême’  van dit schooljaar het tweejaarlijkse schoolfeest met alles erop en eraan. Een heerlijk beenhamfestijn met bijna 500 smulpapen, gevolgd door een buitengewoon dansspektakel gebracht door onze kinderen en een Vlaamse Kermis met speciale  kleuteranimatie als toetje, waren top! En ja! Niet te geloven. We hadden ‘chance’. De reis rond de wereld kon doorgaan onder een blauwe hemel met een stralende zon. Tussen alle weermiserie van de laatste tijd door, kregen we voor deze gelegenheid van Jupiter en co een waar VIP- arrangement.

Het was voor mij eens te meer een hele eer om dit schooljaar te mogen genieten van een uitstekende en warme samenwerking met alle dierbare kinderen en alle geweldige collega’s van het schoolteam. Dankjewel!

In naam van alle kinderen en het schoolteam ook een buitengewone dank aan drie volbloeden van formaat die gedurende vele jaren ten dienste stonden van onze school. Juf Christine, Juf Bernadette en Juf Rika verdienen het om, na lange jaren van trouwe inzet en enthousiasme, het wat kalmer aan te doen en te genieten van hun  pensioen. Dames, hoed af voor jullie!

Graag wens ik ook nog een bijzonder woord van dank te betuigen aan onze verschillende partners voor de gedegen ondersteuning tijdens het schooljaar 2012-2013. Net zoals de voorbije werkjaren kon het team alweer rekenen op een krachtige samenwerking met de Raad van Bestuur, de schoolraad, het CLB met de verschillende externe zorgpartners, de parochiale gemeenschap, de plaatselijke sport-, jeugd- en cultuurverenigingen, de pedagogische begeleidingsdienst, het gemeentebestuur en, last but not least, onze bloeiende oudervereniging met haar talrijke helpende handen. In naam van alle kinderen en het schoolteam van onze geliefde Vrije Basisschool Het Dorp, een welgemeende en oprechte dank!

Een speciaal woord van dank echter ook voor priester Joris die, na een hele tijd van verdienstelijke inzet voor onze parochie en onze school, besloten heeft om het wat rustiger aan te doen… voor zover dit zal lukken, hem kennende… Aan onze dierbare priester Joris, het allerbeste toegewenst en geniet van een welverdiende rust. Het ga je goed!

Neem het me evenwel niet kwalijk dat ik hierbij al een sprongetje waag naar het volgend schooljaar. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om alle kinderen, samen met hun ouders, uit te nodigen voor de opendeurdag op vrijdag 30 augustus, van 16u00 tot 18u00, als inleider van het schooljaar 2013-2014.

Aan onze juffrouwen en jongeheren uit het zesde leerjaar, die wij op 28 juni uitzwaaien, wens ik alle geluk en een heel succesvolle schoolloopbaan toe. Met plezier zullen we hen de komende jaren welkom heten als zij eens een goeiendagske komen zeggen en ons laten weten hoe het met hen gaat. Meisjes en jongens van het zesde, wees fier op jullie school, de Vrije Basisschool Het Dorp. Jullie zijn er klaar voor.

Verder rest mij nog om aan alle kinderen en collega’s een welverdiende en ontspannende grote vakantietijd toe te wensen en aan alle ouders een deugddoend verlof. Dat Jupiter ons wederom goed  gezind mag zijn.

Tot op vrijdag, 30 augustus!

Een vriendelijke en warme vakantiegroet,

Xavier Vandaele, directeur