1 september 2015Beste ouders,

         Al enkele dagen behoort de Zedelgemse, grote schoolvakantie van 2015 tot de 110-jarige  geschiedenis van onze school. Klaar nu, voor vlucht 2015-2016.
Airport Zedelgem-City op te stijgen… en erin te vliegen.

Met een enthousiaste crew van goed uitgeruste stewardessen en piloten, met volle kerosinetanks en met laaiend enthousiaste passagiers draaien de propellers ondertussen stilaan op volle toeren voor een veel belovende vlucht van 10 dolle maanden… uiteraard met af en toe een tussenstop.

Flight 2015-2016, Keep Calm and Let’s Fly!

Bij de start van dit schooljaar graag uw aandacht voor onderstaande praktische zaken:

* Schoolbrochure met schoolreglement

Wil graag het document ‘ter kennisname van het schoolreglement’ voor akkoord ondertekenen en terugbezorgen via de klastitularis.
De schoolbrochure is ook terug te vinden op de website van de school. 


* Schoolkalender

Onze nieuwe schoolkalender is alweer een pareltje om U tegen te zeggen. De schoolkalenders worden volgende week bezorgd via de gezinsoudsten.
Een bijzonder welgemeende dank aan fotograaf Kurt Vansteelant, drukkerij Captains of Printing en de vele sponsors. Dankzij hen kunnen we u deze wondermooie kalender gratis aanbieden.


* Gezonde aanbevelingen in het kader van ons gezondheidsbeleid

·    Dagelijks melk of fruitsap (vrijblijvend): intekening voor verbruik op maandelijkse basis
·   Tutti Frutti (vrijblijvend): elke week een stuk fruit op woensdag gedurende 30 schoolweken (start eerste week van oktober). Ook fruitdag op vrijdag: leerlingen brengen zelf een stuk fruit mee van thuis.
· Verjaardagstraktatie: laat de kinderen creatief en gezond trakteren op hun verjaardag.  Bijgevolg raden we hierbij snoeptraktaties stellig af! 


* Veiligheid ten top

·  Veiligheidsjasjes: Met aandrang vragen we dat de leerlingen een veiligheidsjasje dragen om naar school te komen; ook leerlingen die te voet of met de auto naar school worden gebracht. De veiligheidsjasjes worden eveneens aangetrokken bij elke verplaatsing met de klas buiten de school.
·   Schoolpoort Groenestraat: open om 8u00 in de voormiddag en om 12u45 in de namiddag. We dringen er op aan dat de kinderen niet vroeger aanwezig zijn. De gemachtigde opzichter heeft voor 100 % de belangrijke taak om de kinderen veilig de straat over te loodsen en kan bijgevolg niet de taak op zich nemen om toezicht te houden nabij de schoolpoort.


* Preventie: Strijd tegen luisjes

We hanteren volgende principes:
-      Allen samen het probleem aanpakken
-      Niet talmen, onmiddellijk handelen
-      Regelmatig thuis controleren
-      Regelmatig gerichte controles op school (alvast na vakanties)
-      Kriebelmama’s of –papa’s gezocht
-      Op aanraden van de sportdienst van de gemeente worden leerlingen met luisjes of neetjes niet toegelaten in het zwembad, dit als preventieve maatregel 


* Zwemmen

·         3de kleuterzwemmen: dank aan het oudercomité
-      Grote troef in onze school
-      Eerste 5 beurten te betalen via de maandelijkse schoolrekening
-      De overige beurten bekostigd door tussenkomst oudercomité
·         6de leerjaar: gratis
  Dank aan het gemeentebestuur voor de billijke kostprijs


* Aan- en afwezigheden

·         Afwezigheden leerplichtige leerlingen (let wel: wettelijk)
-      Ziektebriefje van de school (agenda) geldig tot maximum 3 opeenvolgende kalender dagen
-      Ziekte op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag geldt als ziekte voor 4 kalender dagen (hier is dus een doktersattest vereist)
-      Maximum 4 ziektebriefjes per schooljaar
-      Doktersbriefje vereist vanaf 4de dag afwezig
·         Wees op tijd op school!


* Eten op school over de middag

·         Naamtekenen brooddozen: Met aandrang graag vermelding van de naam van uw dochter of zoon op hun brooddoos. Zeker de kleuters.


* Opvang

·         Voor- en naschoolse opvang:  
-      Altijd op afdeling Kerkplein
-      ’s Morgens vanaf 7u00; ’s avonds tot 18u00
-      Studie voor lagere afdeling tot 17u00
-      Leerlingen van de Groenestraat worden ’s morgens en ’s avonds begeleid van en naar de opvang
-      Op woensdagmiddag worden de leerlingen om 13u00 begeleid van de schoolopvang naar de buitenschoolse kinderopvang ‘Stekelbees’.
·         Landelijke (buitenschoolse) Kinderopvang ‘Stekelbees’
-      Groenestraat 27
-      Open tijdens schoolvrije dagen en vakanties
-      Info:      tel: 070 24 60 41 


* Bruikbaar materiaal door ouders geleverd aan de school

Sommige ouders zijn altijd bereid om allerhande bruikbaar materiaal voor klasactiviteiten te schenken aan de school, waarvoor hartelijke dank. Denk maar aan doosjes, potjes, flesjes, tweedehands speelgoed,... Hierbij echter de dringende vraag om steeds de klastitularis of de directie in te lichten vooraleer het materiaal afgezet wordt op school en niet ongevraagd het materiaal in een of ander lokaal te plaatsen.


* Postdag

·         Vrijdag (uitzonderlijk op andere dagen)
·         Schoolpost op geel papier


* Parkeerstrook bus Sint-Laurentiusstraat

De parkeerstrook voor de bus in de afdeling Sint-Laurentiusstraat moet tijdens de zwemweek altijd op woensdagmorgen vrij blijven zodat de leerlingen onmiddellijk na het belteken veilig op de bus kunnen stappen. We rekenen op uw begrip.


Data 1ste trimester om te onthouden

·         Klusdag m.m.v. oudercomité: zaterdag 26 september
·         Eetfestijn oudercomité: zaterdag 17 oktober
·         Kerstmarkt op school: vrijdag 11 december 


Om uw planning goed te kunnen bijhouden, vindt u op deze ommezijde enkele data tijdens het eerste trimester. Door eventuele omstandigheden kan deze kalender in de loop van het trimester nog worden aangepast of aangevuld. Daarvan wordt u dan tijdig op de hoogte gebracht. Op de website van de school www.vbzedelgem-dorp.be zal binnenkort ook de volledige kalender van het schooljaar en andere informatie terug te vinden zijn. Onze prachtige schoolkalender biedt ruimte om aanvullingen of wijzigingen aan te brengen. Aarzel niet om u voor al uw vragen te allen tijde te richten tot de leerkrachten, het secretariaat of de directie.


Wij kijken uit naar een uitmuntende vliegreis. We hebben alle vertrouwen in een buitengewone samenwerking met u en uw kinderen, die wij zonder uitzondering beschouwen als eersteklas passagiers.
Aan allen een geweldige vlucht 2015-2016 toegewenst!

Een vriendelijke en wervelende septembergroet,
Het schoolteam VBS Het Dorp
Xavier Vandaele, directeur

SCHOOLKALENDER VBS HET DORP 2015-2016, 1ste trimester

September 2015
1 sep: Eerste schooldag, Instap nieuwe peuters
2 sep: Infoavond 2de leerjaar
3 sep: Infoavond 1ste kleuter C
4 sep: Schoolviering - begin schooljaar
7 sep: Infoavond 2de kleuter
8 sep: Infoavond 1ste leerjaar
9 sep: Infoavond 3de leerjaar
10 sep: Infoavond 4de leerjaar
11 sep: Opendeur nieuwe peuters
14 sep: Week van de sportclub
14 sep: Fietscontrole lagere afdeling, uitgevoerd door politie Het Houtsche
14 sep: Verkeerspark 6de leerjaar
14 sep: Infoavond 3de kleuter
15 sep: start LVS lager begin schooljaar
17 sep: Cultuurdag gemeente 3de en 4de leerjaar
18 sep: Dag van de sportclub
19-20 sep: Missiefeest
21 sep: start testjes 3de kleuter
23 sep: Scholenveldloop Torhout
24 sep: Oudercomité
26 sep: Klusdag m.m.v. oudercomité, alle hulp welkom

Oktober 2015
5 okt: Dag van de leraar, Werelddierendag, saved by the bell
6 okt: Paddenstoelentocht Beisbroek 5de leerjaar
8 okt: Gericht Medisch Consult 1ste leerjaar (op school)
9 okt: Pedagogische werkdag schoolteam, vrije dag voor leerlingen
12 okt: Week van het bos
12 okt: Dag van de kinderverzorgster
13 okt: Gericht Medisch Consult 1ste leerjaar (op school)
15 okt: Dag van de witte stok
17 okt: Eetfestijn oudercomité
20 okt: Schoolviering – Missio
21 okt: Schoolraad
23 okt: Dag van de jeugdbeweging
26 okt: Open klasweek kleuterafdelling
27 okt: Algemeen Medisch Consult 5de leerjaar (CLB, Torhout)
31 okt: Start herfstvakantie

November 2015
1 nov: Allerheiligen
2 nov: Allerzielen
9 nov: Instap nieuwe peuters
11 nov: Wapenstilstand, vrije dag
13 nov: Project ‘Achter de muur’ 5de leerjaar
13 nov: Opendeur nieuwe peuters
15 nov: Feest van de dynastie
17 nov: Grootouderfeest kleuterafdeling
17 nov: Gericht Medisch Consult 3de leerjaar (op school)
20 nov: Dag van de Rechten van het Kind

December 2015
3 dec: Internationale dag voor mensen met een beperking
4 dec: Sinterklaas op school
4 dec: Quiz ‘k Wist het 15
6 dec: Verjaardag van Sinterklaas
7 dec: Toetsenweek lagere afdeling
11 dec: Kerstmarkt
16 dec: Oudercontact lagere afdeli
18 dec: Schoolviering Advent-Kerst
19 dec: Start kerstvakantie
25 dec: Kerstmis