Schooljaar 2016-2017, enkele data

SCHOOLJAAR 2016-2017

Zoals eerder al meegedeeld, treedt onze school vanaf 1 september 2016 toe tot de scholengroep Sint-Rembert. We kijken alvast uit naar een veelbelovende samenwerking met alle scholen die deel uitmaken van deze scholengroep. Hierbij danken we alvast ook alle mensen van ons schoolbestuur die een vlotte overgang hielpen bewerkstelligen.
 
Onze school is terug open:
-      Van woensdag 17 tot vrijdag 19 augustus: van 9u00 tot 12u00.
-  Vanaf maandag 22 augustus: zowel tijdens de voor- als tijdens de namiddag.
Aarzel niet voor het maken van een afspraak. Neem hiervoor best telefonisch contact met ons op via het nummer 050 20 93 40 of via e-mail: info@vbzedelgem-dorp.be!

Tot slot nog enkele data om te noteren.
Vooraleer we op donderdag 1 september terug van start gaan, organiseren we ook nog de OPENDEURDAG op maandag 29 augustus 2014 van 17u00 tot 19u00.

Noteer alvast ook de facultatieve verlofdagen en de pedagogische werkdagen!
De facultatieve verlofdagen werden vastgelegd op:
-      maandag 6 februari 2017
-      maandag 8 mei 2017
De pedagogische werkdagen voor het team (geen school voor de lln) gaan door op:
-      woensdag 23 november 2016
-      woensdag 18 januari 2017 

Nieuwsbrief aan de ouders eind juni 2016

Zedelgem, 24 juni 2016
Dierbare ouders,                                                


Remember: op 1 september 2015 vlogen we met volle moed het schooljaar 2015-2016 in. Na een boeiende vlucht met enkele tussenstops vliegen we er voor enkele weken terug uit. Momenteel zijn we in volle voorbereiding op een veilige landing over een kleine week, meer bepaald op donderdag 30 juni 2016 om 11u45.

Ondanks een prachtig verloop van de voorbije tien maanden, kunnen we er echter niet omheen dat onze schoolfamilie op het einde van dit schooljaar ondergedompeld is in een diepe droefenis omwille van het onverwacht overlijden van Luc, de man van Juf Linda uit het zesde leerjaar. Passende woorden hiervoor zijn moeilijk te vinden. We zullen Luc herinneren als een droom van een vent met een positieve kijk op het leven. We wensen Juf Linda en familie ons welgemeend medeleven en de allerbeste sterkte toe.

Om u tijdig te informeren omtrent de schoolorganisatie voor het schooljaar 2016-2017 wil ik u hierbij graag de klassenindeling toelichten.
Voor het organiseren van de klassen zijn scholen wettelijk afhankelijk van het aantal lestijden op basis van de telling van 1 februari van het voorafgaande schooljaar. Met de beschikbare lestijden willen we alvast te allen tijde overbevolking binnen de klasgroepen vermijden en tevens maximale kwaliteit aanbieden aan onze leerlingen. 

Zo menen wij, na grondig overleg met het schoolteam en de Raad van Bestuur, een weloverwogen en verantwoorde organisatie te kunnen voorleggen. Voor het schooljaar 2016-2017 zal de klassenindeling er als volgt uitzien:

Voor de kleuterafdeling: 7 klasgroepen
* twee peuter/eerste kleuterklassen (hierbij rekening houdend met aangroei in de
loop van het schooljaar)         
* één klasgroep met oudste eerste kleuters
* twee klasgroepen 2de kleuter
* twee klasgroepen 3de kleuter

In de lagere afdeling: 11 klasgroepen
- Afdeling Kerkplein:
         * 2 X eerste leerjaar
         * 2 X tweede leerjaar
- Afdeling Groenestraat:
         * 2 X derde leerjaar                                                   
         * 2 X vierde leerjaar
         * 1 X vijfde leerjaar
* 1 X zesde leerjaar
         * 1 X combinatieklas vijfde/zesde leerjaar

Voor elke klasgroep (kleuter en lager) worden de nodige lestijden bewegingsopvoeding voorzien. Daarnaast voorzien we ook een ruim lestijdenpakket voor ondersteunende zorg. 

Aangezien wij er de voorkeur aan geven om u tijdig en nog vóór de grote vakantie op de hoogte te brengen in welk klas en bij welke klastitularis(sen) uw dochter of zoon volgend schooljaar zal vertoeven, verwijzen we graag naar het bijhorend strookje. Zo willen wij heel graag een transparante communicatie met u, als ouders, verzorgen en in de toekomst bovendien nog bevorderen. De keuze die wij voor uw kind maakten, is gebaseerd op grondig en deskundig overleg binnen het team volgens weloverwogen criteria. We rekenen hierbij eveneens op een wederzijds vertrouwen. Alvast van harte dank hiervoor!

Hierbij willen we nog het een en ander meedelen ten einde een zo goed mogelijke afronding van het schooljaar 2015-2016 te verzekeren.

-  Op dinsdag 28 juni krijgen de leerlingen van de lagere afdeling hun eindrapport mee naar huis.

-      Op dinsdag 27 juni is er voor de lagere afdeling eventueel nog mogelijkheid tot vrijblijvend oudercontact in het klaslokaal van uw zoon of dochter tussen 16u00 en 18u00. Deze service bieden we u aan voor het geval u mogelijk nog dringende zaken wenst te bespreken met de klastitularis.

-      Op donderdag 30 juni eindigt de school voor uw kapoen om 11u45. Er is nog opvangmogelijkheid tot 13u00.  In de namiddag is er dus geen school meer en kunnen onze kinderen genieten van een welverdiende grote vakantie. De landelijke kinderopvang is open vanaf 13u00.

-   De school blijft administratief nog open van vrijdag 1 juli  tot en met donderdag 7 juli tussen 9u00 en 12u00. 

Wij vragen graag ook nog aandacht voor het Batjesweekend van 13 en 14 augustus waarop het oudercomité een en ander organiseert in de school, afdeling Groenestraat. Info hieromtrent volgt nog! En wees gerust, het wordt de moeite!

SCHOOLJAAR 2016-2017
Zoals eerder al meegedeeld, treedt onze school vanaf 1 september 2016 toe tot de scholengroep Sint-Rembert. We kijken alvast uit naar een veelbelovende samenwerking met alle scholen die deel uitmaken van deze scholengroep. Hierbij danken we alvast ook alle mensen van ons schoolbestuur die een vlotte overgang hielpen bewerkstelligen.
 
Onze school terug open:
-      Van woensdag 17 tot vrijdag 19 augustus: van 9u00 tot 12u00.
-  Vanaf maandag 22 augustus: zowel tijdens de voor- als tijdens de namiddag.
Aarzel niet voor het maken van een afspraak. Neem hiervoor best telefonisch contact met ons op!

Tot slot nog enkele data om te noteren.
Vooraleer we op donderdag 1 september terug van start gaan, organiseren we ook nog de OPENDEURDAG op maandag 29 augustus 2014 van 17u00 tot 19u00.

Noteer alvast ook de facultatieve verlofdagen en de pedagogische werkdagen!
De facultatieve verlofdagen werden vastgelegd op:
-      maandag 6 februari 2017
-      maandag 8 mei 2017
De pedagogische werkdagen voor het team (geen school voor de lln) gaan door op:
-      woensdag 23 november 2016
-      woensdag 18 januari 2017 

Ik wil in naam van het schoolteam graag iedereen hartelijk bedanken voor dit heel mooi schooljaar.  Wij danken alle kinderen en hun ouders voor het vertrouwen en wensen iedereen een aangenaam einde schooljaar en een ontspannende, grote vakantie toe.

Een vriendelijke en warme zomergroet,
Xavier Vandaele
Directeur, VBS Het Dorp