HERFSTVAKANTIE

Vrijdag, 24 oktober 2014

Beste ouders,

Al dollend wordt in Zedelgemse onderwijsmiddens de maïsgroei beschouwd als een soort vakantiemeter.
Hierbij enige duiding.
Als de maïs in juni ongeveer op kniehoogte staat, betekent dit dat de grote vakantie stilaan begint te naderen. Wanneer de maïsplant geleidelijk aan haar maximumhoogte bereikt in de loop van augustus, is het tijd om ons klaar te stomen voor het nieuwe schooljaar. Wanneer tenslotte de maïshakselaars en bijhorende tractors met aanhangwagens in het straatbeeld en op de akkers verschijnen, zoals dit de laatste weken het geval is, wil dat echter zeggen dat de herfstvakantie in aantocht is. En ondertussen is het zover.

De eerste twee maanden van het schooljaar 2014-2015 zitten er alweer op. Voorwaar een lange periode van ononderbroken activiteit binnen onze schoolgemeenschap, met uitzondering van de pedagogische werkdag. Het opsommen van alle voorbije school- en klasbezigheden, info- en openklasdagen, uitstappen en andere binnen- en buitenschoolse activiteiten, zou ons te ver leiden. In elk geval is het een feit dat er op onze school, zoals naar gewoonte, niet werd stilgezeten. Dit geldt zowel voor onze kinderen als voor leerkrachten, opvang, secretariaat en poetsdienst. Een welverdiend en vermoedelijk deugddoend herfstverlof staat voor deur.

Ook na de herfstvakantie staat ons een druk programma te wachten. We houden u tijdig op de hoogte van alles wat komt. Onze schoolkalender, die je eveneens kan terugvinden op onze vernieuwde website, is hierbij een nuttig instrument om te raadplegen. Uiteraard  verwelkomen we alvast de nieuw instappende peutertjes met open armen in onze school.

Mag ik graag nog uw aandacht voor onderstaande puntjes.
-      Om de lessen zowel in de voormiddag als in de namiddag in alle rust en zonder storen te kunnen aanvatten, vragen wij met aandrang dat de leerlingen op tijd op school aanwezig zijn. Hierbij vragen we uitdrukkelijk dat de ouders of grootouders die eventueel hun kinderen naar school brengen, niet blijven “haperen” op de speelplaats, in de rijen, in de gangen of in de klassen. Dit omwille van de veiligheid bij het toezicht houden en de rust die noodzakelijk is voor een degelijk dagbegin. Door het houden aan deze afspraak draagt u een behoorlijk steen bij aan een verantwoorde start van de lessen. Om begrijpelijke redenen maken wij echter een uitzondering voor de peutertjes.
-      Zoals velen ondertussen al weten staken we onze website in een nieuw kleedje. We proberen in de mate van het mogelijke onze nieuwe website zoveel mogelijk up to date te houden met geselecteerde foto’s en bijhorende teksten.
-      Het trakteren op de verjaardag van uw kind verbieden wij niet. Vanzelfsprekend is dit tevens ook niet verplicht. Maar in geval u dit toch doet, vestigen wij graag de aandacht op “gezonde traktaten”. Dit kadert in het gezondheidsbeleid van onze school. Tevens blijkt de nieuwe aanpak van ons Tutti Fruttiproject met zowel fruit- als groenteaanbod een waar succes.
-      Voor de liefhebbers van quizzen willen we graag onze succesvollle quiz van het oudercomité in de kijker plaatsen. Om organisatorische redenen gaat de quiz “ ‘k Wist het 14” dit jaar door in de feestzaal van De Braambeier. Dit op vrijdag 5 december 2014. De uitnodigingen komen er binnenkort aan.

Verder wens ik aan alle kinderen, collega’s en ouders die ervan kunnen genieten een aangename herfstvakantie toe.

Een vriendelijke herfstgroet,
Xavier Vandaele, directeur


Goed om te weten

Beste ouders,

Met een welverdiende paasvakantie voor de deur, met paasmaandag als appendixje,  hierbij graag even uw attentie voor volgende aandachtspuntjes:

  • Schoolkrant Basis: Zoals eerder gemeld, verschijnt onze trimestriële schoolkrant Basis voortaan enkel nog digitaal op onze website www.vbzedelgem-dorp.be. Met een klik op ‘Basis’ via de homepage kan u er de laatste edities terug vinden. U kan er een pak mooie artikels en foto’s van de leerlingen en hun leerkrachten lezen en bekijken. Neem er vast en zeker even de tijd voor want wij bevelen u deze aanrader bijzonder aan. Alvast veel lees- en kijkplezier toegewenst!
Voor de gezinnen die thuis niet over het internet beschikken, willen we vriendelijk vragen om met de directie contact op te nemen.

  • Vernieuwde website: Zoals u in bovenstaand puntje kan lezen, is onze vernieuwde website sedert vorige week online. Hier en daar moet nog wat gesleuteld worden maar we beloven dit in de komende weken in orde te brengen. Dat belooft!

  • Luisjes: Zoals u via een speciale brief eerder deze week kon vernemen, willen wij met aandrang het luizenprobleem grondig aanpakken. Zowat elke school heeft met dit heikel probleem te maken. Regelmatige controles thuis en op school zijn o.i. een absolute must, willen we verdere luizenverspreiding tegengaan. Ook het zwembadbeheer van de Groene Meersen wil hieraan meewerken door niet toe te laten dat kinderen met luisjes deelnemen aan zwemsessies. Als school zijn we verplicht om deze maatregel strikt op te volgen.

  • Op tijd op school: Om de lessen, zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school, vlot te laten verlopen, willen we er graag nog even de aandacht op vestigen dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig zijn. Het voortdurend te laat aanwezig zijn kan een storend effect teweeg brengen tijdens de lesmomenten. In het belang van een prima welbevinden voor zowel de leerlingen als leerkrachten en ouders, daarom deze oproep. Dank voor uw medewerking!

  • Kledij naamtekenen: Wij raden aan om kledij van uw kind zoveel mogelijk te naamtekenen. Zo beperken we de omvang van onze ‘kleerwinkel’ van verloren voorwerpen en vermijden we eindeloze zoektochten naar jassen, mutsen, turnkledij,…

  • Doktersbriefjes: We willen er ook nog even de aandacht op vestigen dat een doktersbriefje wettelijk verplicht is bij afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor en de week na een vakantie, ongeacht of de dag(en) van afwezigheid onmiddellijk aansluit(en) bij deze vakantie. Een gewoon ziektebriefje is niet geldig.

We danken u van harte voor uw aandacht voor bovenstaande puntjes en voor het vertrouwen in onze dierbare school. We wensen aan alle leerlingen een heel fijne paasvakantie toe en aan iedereen een vrolijk en zalig paasfeest.

Een vriendelijke en toegenegen lentegroet,
Het schoolteam

Xavier Vandaele, directeur

BRAVE SCHOOL HET DORP

Beste meisjes en jongens,
Beste ouders,
Beste vrienden en sympathisanten,Woensdag 26 maart 2014, het moment van dit schrijven. In de hoogste regionen is ons land, naast de befaamde twee Baraques in de Hoge Venen, Baraque Fraiture en Baraque Michel, voor één dag nog een Barack rijker, ook een hoge kop. Inderdaad. “Little, brave Belgium” haalt vandaag het wereldnieuws. Opperste paraatheid en buitengewone   veiligheidsvoorzieningen overspoelen vandaag onze contreien wegens de komst van de meest beveiligde man ter wereld, de  president van de Verenigde Staten, Barack Obama. De regio Wevelgem-Waregem en Zaventem-Brussel zijn onderworpen aan een nooit geziene staal van veiligheidsmaatregelen met kleerkasten van bewakingsagenten, attente scherpschutters en een gigantisch wagenpark van gepantserde voertuigen. Jammer dat vrouwlief, Michelle, haar presidentiële echtgenoot niet vervoegt bij het bezoek aan ons dierbaar koninkrijkje. Voor één keer konden we anders stellen dat ons land voor één dag twee Barack(que) Michel(lle)s telde.
In ieder geval zullen ze het in Zuid-West-Vlaanderen geweten hebben. Een konvooi van super beveiligde Cadillacs van de beroemde Mister President en zijn gevolg, echter zonder The Beast, zorgt ervoor dat ieder die langsheen het traject woont en niet op tijd zijn woning heeft verlaten, opgezadeld is met een onverwijld huisarrest. Ook de plaatselijke, schoolgaande jongeren moeten tijdig de veiligheidsperimeter verlaten hebben, willen ze op school geen problematische afwezigheid aan hun broek krijgen. Dit alles om de bekendste Amerikaan ter wereld van een veilige doortocht te verzekeren naar de enige Amerikaanse begraafplaats in ons kleine België, ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Groote Oorlog 1914-1918 sneuvelden immers 117.000 Amerikaanse soldaten over het hele internationale frontgebied, van wie er welgeteld 368 in vrede rusten op het soldatenkerkhof van Waregem. Tijdens dit bezoek eert de president de gesneuvelden met een krans voor hun “opoffering voor vrijheid, waardigheid en triomf van de menselijke ziel”. Tevens looft hij in zijn speech “the courage of brave, little Belgium
en vermeldt hij dat Flanders Fields hem altijd zal bijblijven.
Dankjewel, mijnheer de president. Wij schatten  uw opperste blijk van eerbied hoog in en waarderen uw respectvol oog voor dit somber fragment uit onze vaderlandse geschiedenis. Op nu naar de verdere protocol en met Air Force One terug naar het diplomatieke wereldtoneel…
De Engelse uitdrukking die mij het meest is bijgebleven uit de toespraak van Barack Obama is “courage of brave, little Belgium”. “Courage”, Moed. “Brave”, Dapper. “Little”, Klein. Met andere woorden ‘Klein maar Moedig en Dapper’. Ik kan het niet laten om een link te leggen. Naast ‘Met Hart en Ziel’ kunnen we misschien ook de leuze ‘Klein maar Dapper’  enigszins toe-eigenen aan onze school. Het is in ieder geval zo dat ik elke dag opnieuw vaststel dat ik in onze school mag genieten van een pak dappere meisjes en jongens, moedige juffen en meesters en andere collega’s vol courage. Tijdens goede en geweldige momenten is het niet moeilijk om je ‘draai’ te vinden. Maar bovenal  tijdens de mindere momenten is vooral veel moed en dapperheid nodig om de nodige boost te vinden om het tij te doen keren. Ik merk dat omzeggens alle leerlingen, in het laatste geval, telkens opnieuw de nodige impuls vinden, mede dankzij de vele steun van klasgenoten, collega’s en ouders. In onze school zijn de socio-emotionele waarden hierbij o zo belangrijk. De aandacht die hieraan wordt besteed, heeft in de VBS Het Dorp de hoogste prioriteit. Zelfs een bezoek van Barack Obama zou hiervoor moeten wijken.
Het genoegen en de fierheid om hiervan te mogen getuigen, geeft mij elke keer opnieuw een voldaan en warm gevoel. Bij een volgende passage aan ons land kan de president misschien Zedelgem een bezoekje brengen en onze school komen prijzen met de moedige Engelse woorden “The Courage of Brave School Het Dorp”. (Lees ‘Brave school’ in de aangehaalde uitspraak in het Engels want in het Nederlands krijgt dit een totaal andere betekenis… maar dat zijn we ook, hoor…)
Kortom! Om het op z’n Amerikaans te zeggen: “I’m proud to be a member of the courageous and brave school Het Dorp!”

In naam van ons moedig schoolteam wens ik aan al onze dappere meisjes en jongens een heel aangename paasvakantie en aan iedereen een zalig paasfeest toe.
En misschien tot binnenkort op het paasontbijt op paasmaandag 21 april.

Een vriendelijke en kriebelende lentegroet,
Xavier Vandaele
Directeu

Fijne krokusBeste ouders,


Na acht intense weken na de kerstvakantie is het hoog tijd om even wat stoom af te laten en te genieten van een welverdiend weekje krokusvakantie. Hierbij graag even uw aandacht voor volgende puntjes.
 Op aswoensdag 5 maart om 10u00 is er een mooie viering in onze Sint-Laurentiuskerk. Misschien kan u uw dochter of zoon ook aansporen om samen met de mensen van de parochie de vastenperiode aan te vangen. We nodigen alle kinderen, ouders en grootouders uit om een askruisje te komen ontvangen.


 Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger dankt het team de vele vrijwilligers voor de vele helpende handen voor van alles en nog wat. Een welgemeend bedankje is op zijn minst welgeplaatst.

 Vandaag kregen onze kinderen een uitnodiging mee voor de klusjesdag op zaterdag 22 maart. Met vele handen kunnen we een berg klussen verzetten.

 Op de vergadering van het oudercomité werd beslist dat onze schoolkrant Basis in de toekomst enkel nog digitaal zal verschijnen op de website van de school. De mensen die niet over internet beschikken kunnen zich wenden tot de directie. Hierbij zijn we tevens trots te kunnen melden dat de vernieuwde website van de school online gaat in de loop van maart. Later meer informatie hieromtrent. We houden u op de hoogte.

 Graag vragen we vriendelijk, maar toch met aandrang, extra aandacht voor het tijdig op school aanwezig zijn van onze kinderen. Zowel voor uw kind(eren) als voor hun juf of meester optimaliseert het ‘op tijd zijn’ de werking in de klas. Tevens beschouwen we ‘op tijd zijn’ als een belangrijke attitude. We rekenen graag op uw begrip.

 We vragen hierbij ook nog eens de aandacht om zoveel mogelijk kledij en materiaal te naamtekenen. Dit voorkomt heel wat problemen in de vaak eindeloze zoektocht naar de eigenaar van de verloren voorwerpen (cf. veiligheidsjasjes, gymkledij,…).

 Het schoolteam wenst aan uw kind(eren) een ontspannende krokusvakantie toe om er daarna met volle energie vier weken tegenaan te gaan tot de paasvakantie.


Een deugdzame krokusgroet,

Het schoolteam
Xavier Vandaele, directeur