Goed om te weten

Beste ouders,

Met een welverdiende paasvakantie voor de deur, met paasmaandag als appendixje,  hierbij graag even uw attentie voor volgende aandachtspuntjes:

  • Schoolkrant Basis: Zoals eerder gemeld, verschijnt onze trimestriële schoolkrant Basis voortaan enkel nog digitaal op onze website www.vbzedelgem-dorp.be. Met een klik op ‘Basis’ via de homepage kan u er de laatste edities terug vinden. U kan er een pak mooie artikels en foto’s van de leerlingen en hun leerkrachten lezen en bekijken. Neem er vast en zeker even de tijd voor want wij bevelen u deze aanrader bijzonder aan. Alvast veel lees- en kijkplezier toegewenst!
Voor de gezinnen die thuis niet over het internet beschikken, willen we vriendelijk vragen om met de directie contact op te nemen.

  • Vernieuwde website: Zoals u in bovenstaand puntje kan lezen, is onze vernieuwde website sedert vorige week online. Hier en daar moet nog wat gesleuteld worden maar we beloven dit in de komende weken in orde te brengen. Dat belooft!

  • Luisjes: Zoals u via een speciale brief eerder deze week kon vernemen, willen wij met aandrang het luizenprobleem grondig aanpakken. Zowat elke school heeft met dit heikel probleem te maken. Regelmatige controles thuis en op school zijn o.i. een absolute must, willen we verdere luizenverspreiding tegengaan. Ook het zwembadbeheer van de Groene Meersen wil hieraan meewerken door niet toe te laten dat kinderen met luisjes deelnemen aan zwemsessies. Als school zijn we verplicht om deze maatregel strikt op te volgen.

  • Op tijd op school: Om de lessen, zowel in de kleuterafdeling als in de lagere school, vlot te laten verlopen, willen we er graag nog even de aandacht op vestigen dat uw kind(eren) op tijd op school aanwezig zijn. Het voortdurend te laat aanwezig zijn kan een storend effect teweeg brengen tijdens de lesmomenten. In het belang van een prima welbevinden voor zowel de leerlingen als leerkrachten en ouders, daarom deze oproep. Dank voor uw medewerking!

  • Kledij naamtekenen: Wij raden aan om kledij van uw kind zoveel mogelijk te naamtekenen. Zo beperken we de omvang van onze ‘kleerwinkel’ van verloren voorwerpen en vermijden we eindeloze zoektochten naar jassen, mutsen, turnkledij,…

  • Doktersbriefjes: We willen er ook nog even de aandacht op vestigen dat een doktersbriefje wettelijk verplicht is bij afwezigheid wegens ziekte tijdens de week voor en de week na een vakantie, ongeacht of de dag(en) van afwezigheid onmiddellijk aansluit(en) bij deze vakantie. Een gewoon ziektebriefje is niet geldig.

We danken u van harte voor uw aandacht voor bovenstaande puntjes en voor het vertrouwen in onze dierbare school. We wensen aan alle leerlingen een heel fijne paasvakantie toe en aan iedereen een vrolijk en zalig paasfeest.

Een vriendelijke en toegenegen lentegroet,
Het schoolteam

Xavier Vandaele, directeur