OUDERCONTACT

Omtrent de ontwikkeling, de vordering en het welbevinden van de kind(eren) worden alle ouders van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend individueel onderhoud met de klastitularis(sen), de zorgleerkracht, de zorgcoördinator, de leerkracht bewegingsopvoeding, de begeleider van het CLB en/of de directie op volgende data:

voor ouders van kinderen uit de 1ste, 2de en 3de kleuterklas:
- eerste kleuter: dinsdag 30 maart 2010
- tweede kleuter : dinsdag 23 en donderdag 25 maart
- derde kleuter : dinsdag 30 maart en donderdag 1 april 2010, dinsdag 22 en donderdag 24 juni 2010
voor ouders van kinderen uit het eerste tot en met het vijfde leerjaar: woensdag 31 maart 2010
I.v.m. de studiekeuze voor de leerlingen van het 6de leerjaar is er oudercontact op maandag 29 maart 2010.

Geschiedenis van de school - 2Op 30 oktober 1905 was het dan eindelijk zo ver. Onder leiding van pastoor De Grendel trok een plechtige processie richting Sint-Leoschool in de Groenestraat. Daarin stapten drie nieuwe gezichten : broeder Ferdiand, broeder Idesbald en broeder Basiel, de kok.Intussen waren er op 12 december 1905 twee klassen: er zaten 34 leerlingen in de hoogste klas en 45 leerlingen in de laagste. In 1906 werd een derde klas geopend.

Dit is de oudste klasfoto met broeder Ferdinand in het schooljaar 1907 - 1908.Enkele vakantiedagen die op 16 november 1905 werden vastgelegd:

- grote vakantie : van 15 augustus tot 15 september
- kerstvakantie : 25 en 26 december .
- nieuwjaarsvakantie: 1 en 2 januari + 6 januari (driekoningen) - later werd deze vakantie
uitgebreid tot 4 januari.
- paasvakantie: van Witte Donderdag tot Beloken Pasen (dit is de eerste zondag na Pasen).

Verder waren er nog een hele reeks "mesdagen" of misdagen zoals O.L.V.-Lichtmis, O.L.V. Boodschap, H. Sacramentsdag.

De plechtige communicanten in 1906. Rechtstaand, Jan Vansteelant, de overgrootvader van Luca Van Steelant.De klas van broeder Idesbald met zijn 63 leerlingen in het schooljaar 1907-1908.


De klas van broeder Achille in het schooljaar 1907-1908.

Omdat de leerlingen soms vrij lastig waren besloten de broeders enkele driloefeningen te organiseren.

In september 1910 werd een vierde klas geopend. Meester Oscar Van Haverbeke nam de lagere graad over. Hij werd de eerste lekenleerkracht.

Meester Oscar Van Haverbeke

Op 15 oktober 1914 bezetten de Duisers de Sint-Leoschool en maakten er een kazerne van voor soldaten en paarden. De meisjesschool op het Kerkplein werd kort na Pasen 1916 ook bezet en ingericht als paardenstallen. De lessen werden toen gegeven in een hoek van de Sint-Laurentiuskerk

In 1917 werden de lokalen van de Sint-Leoschool omgebouwd tot een lazaet (hospitaal) en de zusters van de meisjesschool werden opgeëist om daar dienst te doen.


De Groenestraat tijdens de eerste wereldoorlog.

Op 17 oktober werd Zedelgem bevrijd en op 9 december 1918 gingen de klassen van de Broeders Xaverianen weer open.