Fijne krokusBeste ouders,


Na acht intense weken na de kerstvakantie is het hoog tijd om even wat stoom af te laten en te genieten van een welverdiend weekje krokusvakantie. Hierbij graag even uw aandacht voor volgende puntjes.
 Op aswoensdag 5 maart om 10u00 is er een mooie viering in onze Sint-Laurentiuskerk. Misschien kan u uw dochter of zoon ook aansporen om samen met de mensen van de parochie de vastenperiode aan te vangen. We nodigen alle kinderen, ouders en grootouders uit om een askruisje te komen ontvangen.


 Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger dankt het team de vele vrijwilligers voor de vele helpende handen voor van alles en nog wat. Een welgemeend bedankje is op zijn minst welgeplaatst.

 Vandaag kregen onze kinderen een uitnodiging mee voor de klusjesdag op zaterdag 22 maart. Met vele handen kunnen we een berg klussen verzetten.

 Op de vergadering van het oudercomit√© werd beslist dat onze schoolkrant Basis in de toekomst enkel nog digitaal zal verschijnen op de website van de school. De mensen die niet over internet beschikken kunnen zich wenden tot de directie. Hierbij zijn we tevens trots te kunnen melden dat de vernieuwde website van de school online gaat in de loop van maart. Later meer informatie hieromtrent. We houden u op de hoogte.

 Graag vragen we vriendelijk, maar toch met aandrang, extra aandacht voor het tijdig op school aanwezig zijn van onze kinderen. Zowel voor uw kind(eren) als voor hun juf of meester optimaliseert het ‘op tijd zijn’ de werking in de klas. Tevens beschouwen we ‘op tijd zijn’ als een belangrijke attitude. We rekenen graag op uw begrip.

 We vragen hierbij ook nog eens de aandacht om zoveel mogelijk kledij en materiaal te naamtekenen. Dit voorkomt heel wat problemen in de vaak eindeloze zoektocht naar de eigenaar van de verloren voorwerpen (cf. veiligheidsjasjes, gymkledij,…).

 Het schoolteam wenst aan uw kind(eren) een ontspannende krokusvakantie toe om er daarna met volle energie vier weken tegenaan te gaan tot de paasvakantie.


Een deugdzame krokusgroet,

Het schoolteam
Xavier Vandaele, directeur