Nieuwsbrief krokusvakantie


                                                                    


Zedelgem, 4 februari 2016

Beste ouders,

Na een korte periode van vijf intense weken na de kerstvakantie, krijgen we alweer de kans om even wat stoom af te laten en te genieten van een weliswaar vroege krokusvakantie. Hierbij graag even uw aandacht voor volgende puntjes.

  • Vasten-Aswoensdag
Op aswoensdag 10 februari om 10u00 is er een aangename, kindvriendelijke themaviering in onze Sint-Laurentiuskerk met de vormelingen. Misschien kan u uw dochter of zoon ook aansporen om samen met de vormelingen en mensen van de parochie de vastenperiode aan te vangen. We nodigen alle kinderen, ouders en grootouders uit om een askruisje te komen ontvangen.


  • Digitale info en communicatie
Onlangs kreeg u een document met richtlijnen om u te registreren voor het krijgen van info vanuit de school via e-mail. Mocht u uw gegevens nog niet doorgegeven hebben, kan u dit nog steeds online doorgevenhttp://mailing.vbzedelgem-dorp.be. U mag dit ook doen via de klastitularis.

  • Dikke Truiendag
Op maandag 15 februari 2016 organiseert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid voor de twaalfde keer Dikke Truiendag. Zo wil men iedereen sensibiliseren omtrent de klimaatproblematiek. Op die dag zullen we de verwarming enkele graden lager zetten en vragen we aan onze kinderen  om een truitje meer aan te trekken.


  • Op tijd op school
Graag vragen we vriendelijk, maar toch met aandrang, extra aandacht voor het tijdig op school aanwezig zijn van onze kinderen. Zowel voor uw kind(eren) als voor hun juf of meester optimaliseert het ‘op tijd zijn’ de werking in de klas. Tevens beschouwen we ‘op tijd zijn’ als een belangrijke attitude. We rekenen graag op uw begrip.


  • Zwemweek                                                                                                      De week na de krokusvakantie is zwemweek.

  • Leerlingenrekeningen
Ten gevolge van de toetreding tot de scholengroep Sint-Rembert op 1 september 2016, schakelen we vanaf februari 2016 al over op het nieuw administratief programmapakket dat gangbaar is binnen de Sint-Rembertgroep. Bijgevolg zullen de leerlingenrekeningen van januari en februari samengevoegd worden op één factuur. Deze factuur wordt u bezorgd in de loop van maart. Dank om de rekeningen tijdig te vereffenen.

  • Naamtekenen persoonlijke spullen
We vragen hierbij ook nog eens extra aandacht om zoveel mogelijk persoonlijke kledij en materiaal te naamtekenen. Dit voorkomt heel wat problemen in de vaak eindeloze zoektocht naar de eigenaar van de verloren voorwerpen (cf. veiligheidsjasjes, gymkledij,…).


  • ‘Rostjes’-actie in Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Berichten over ‘mensen op de dool’ zijn al een tijd niet weg te houden uit het nieuws. Uit contacten met de opvangcentra blijkt, dat men kampt met
noden in de voorziening van materialen en spullen die kunnen dienen om de vrije tijd zinvol in te vullen. Dat kan gaan over creamateriaal, spellen, basissport- en spelspullen (ballen, fietjses, rackets,…).
Daarom willen alle scholen de krachten bundelen om iedereen te mobiliseren om deel te nemen aan een inzamelactie van kleine ‘rosse’ euromuntjes.
Met onze school nemen we deel aan deze actie tot en met 24 februari. Mocht u dus ‘rostjes’ hebben, geef ze dan gerust mee naar school met uw dochter of zoon.


  • Paasontbijt                                                                                       Het paasontbijt gaat door op paasmaandag 28 maart 2016. Info volgt.

  • WIJZIGING DATUM EETFESTIJN                                                                  Het eetfestijn van de school gaat dit jaar niet door op zondagmiddag 5 juni (zoals op de schoolkalender vermeld) maar wel op zaterdagavond 4 juni, dit gecombineerd met een heuse kinderrommelmarkt op zaterdagnamiddag. Verdere info volgt nog.

Eetfestijn 
zaterdag 4 juni 2016


Het schoolteam wenst aan uw kind(eren) een ontspannende krokusvakantie toe om er daarna met volle energie zes weken terug tegenaan te gaan tot de paasvakantie.

Een deugdzame krokusgroet,
Het schoolteam
Xavier Vandaele, directeur