Mooi nieuws voor onze school: Toetreding tot Sint-Rembertgroep Torhout

Zedelgem, 30 juni 2015Aan de ouders van alle kinderen van de basisschool ’t Dorp en de Leeuw in Zedelgem


Beste ouders

Met de start van een welverdiende grote vakantie willen we u toch nog op de hoogte brengen van een wijziging in het schoolbestuur die ingaat op 1 september 2016. Wellicht zal je dit ook nog via andere kanalen vernemen (of vernam je het al). We vinden het echter belangrijk om jullie ook persoonlijk op de hoogte te brengen.
De Zedelgemse basisscholen van Het Dorp en De Leeuw treden toe tot de scholengroep Sint-Rembert  vanaf 1 september 2016, die vanaf dan 10 basisscholen telt (naast 10 secundaire scholen, internaat, kinderopvang en CLB). Deze beslissing is genomen na opbouwende en transparante vergaderingen met informatie-uitwisseling die tijdens het schooljaar 2014-2015 op bestuursniveau zijn gevoerd.
Het schooljaar 2015-2016 zal gebruikt worden om de instap van de basisscholen van het Dorp en De Leeuw in de scholengroep Sint-Rembert goed voor te bereiden. Daarbij gaan we uit van het principe dat wat dichtbij de kinderen kan gebeuren, ook best gebeurt in de scholen zelf. Andere, overkoepelende taken, worden op het niveau van de scholengroep opgenomen.
Voor u als ouder en voor uw kind(eren) zal er weinig veranderen.  Ook voor de scholengroep Sint-Rembert blijft de lokale verankering van de Zedelgemse basisscholen een belangrijk aandachtspunt.  De beide scholen blijven bestaan en de directeurs blijven het aanspreekpunt. Ze nemen de dagelijkse leiding van de school verder in handen.
Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u gerust bij de schooldirecties terecht.
We wensen u een fijne zomer(vakantie) en zien elkaar vol vertrouwen terug op 1 september 2015.

   Trees Kempinck                                               Carlos Raedt

Voorzitter Schoolbestuur Zedelgem                    Voorzitter Sint-Rembert